8 marca 2020 r. grupa 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowe staże zagraniczne do Marbelli w Hiszpanii w ramach projektu „Z Ekonomikiem w szeroki świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W projekcie uczestniczyli uczniowie drugich klas technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik spedytor oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowania kulturowego z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego. W trakcie odbywania staży uczniowie poznali  funkcjonowanie zagranicznych firm i uczyli się praktycznych umiejętności zawodowych ale też samodzielności, odpowiedzialności oraz podnosili znajomość języków obcych. Partner zagraniczny oprócz zorganizowania miejsc odbywania staży przygotował na miejscu bogaty program kulturowy. W czasie wolnym młodzież odbyła jednodniową wycieczkę do miejscowości Ronda, gdzie mogła zwiedzić PuenteNuevo (Nowy Most), CasasColgadas czyli kamienice po obu stronach wąwozu El Tajo oraz kolegiatę Santa Maria la Mayor, powstałą z przebudowy w XV wieku dawnego meczetu. W czasie pierwszego tygodnia pobytu młodzież po południu zwiedzała Marbellę i poznawała kulturę Hiszpanii.

 Praktyki w HiszpaniiShow Gallery

                                                                       

Dnia 17 września 2020 roku młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu po raz kolejny wzięła udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie z klasy 1LOPP, 1TOT, 3TG i 2BSp wraz z opiekunami: p. Jackiem Rzepeckim, p. Marią Gołębiewską, p. Marią Studzińską, p. Małgorzatą Dymczak. Młodzież sprzątała teren przy ul. Łąkowej oraz okolicy tzw. Białych Gór. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, a efekty zbiórki są widoczne na zdjęciach. Dzień zakończył się odpoczynkiem i posiłkiem.

 

Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1. Rozkład autobusów JANTAR.

2. Rozkład autobusów JANAKIEWICZ.          WNIOSEK