Sylwetka absolwenta

Zawód strażaka cieszy się ogromnym prestiżem społecznym. Ludzie poświęcający się tej pracy to osoby odpowiedzialne, odważne i w pełni profesjonalnie przygotowane do pełnienia swoich obowiązków Profil ten stworzony jest dla wszystkich, których interesuje zawód strażaka. Wybierający ten kierunek:

 •   uczestniczą w zajęciach zorganizowanych przy współpracy z  Państwową Strażą Pożarną

 • przyswajają wiedzę niezbędną podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej

 •  kształtują postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązku strażaka

 •  rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka

 •  przygotowują się do działalności zawodowej strażaka

 •  rozwijają zainteresowania ratownictwem

 •  uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej

 •  kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym

 •  budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów

Twoja kariera

Absolwenci tego kierunku mogą pracować w:

 •   jednostkach ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej

 •   komendach Państwowej Straży Pożarnej

 •   centrach zarządzania kryzysowego

 •   ochotniczych jednostkach Straży Pożarnej

 •   służbach państwowych

Dalsza edukacja:

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych takich jak:

 •  Szkoła Główna Służby Pożarniczej

 •   Szkoła Aspirantów PSP

lub na kierunkach:

 •  Bezpieczeństwo narodowe

 •   Bezpieczeństwo i higiena pracy

 •   Logistyka 

 •   Transport