Dnia 22 września 2022 roku młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu po raz kolejny wzięła udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata”. W przedsięwzięciu uczestniczyli uczniowie z klasy 1TOT wraz z opiekunami: p. Jackiem Rzepeckim, p. Marią Studzińską, p. Sylwią Kajkowską. Młodzież sprzątała teren przy ul. Dworcowej. Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej, a efekty zbiórki są widoczne na zdjęciach. Dzień zakończył się odpoczynkiem i posiłkiem.

 

Sprzątanie Świata (ang. Clean Up the World) – międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw.

Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w akcji sprzątania terenów portu. Już rok później akcja objęła zasięgiem całą Australię, a liczba jej uczestników co roku rośnie.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczy młodzież szkolna, harcerze, członkowie organizacji ekologicznych oraz ochotnicy.

              

                                                                        

6 września 2022 r. 29 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Marbelli w Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe  Ekonomika” realizowanego ze środków programu Erasmus+.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcący się w zawodach:

  • technik rachunkowości,
  • technik organizacji turystyki,
  • technik spedytor,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

                                            

                                                                                   

                                                     

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych odbędzie się  1 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w klasach o godz. 10:00.

Wycieczka edukacyjna Kraków – Oświęcim – Wieliczka

w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu przystąpił do ministerialnego programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uzyskał dofinansowanie trzydniowej wycieczki edukacyjnej w wysokości 14552,00 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania.

Wycieczka odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2022 r., uczestniczyły w niej uczennice klas I i III liceum ogólnokształcącego, łącznie z opiekunami 26 osób. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie punktów edukacyjnych wybranych z listy opublikowanej przez MEiN.

Trakt Królewski w Krakowie

Zwiedzanie Krakowa rozpoczęliśmy od Starego Miasta. W czasie wędrówki trasą Traktu Królewskiego przewodnik przybliżał nam historię miasta oraz opisywał charakterystyczne elementy średniowiecznego układu architektonicznego, m.in. Rynek Główny, Sukiennice. W kościele Mariackim mogliśmy podziwiać gotycki ołtarz autorstwa Wita Stwosza czy witraże wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Zwieńczeniem tego edukacyjnego spaceru była wizyta na Wawelu. Poznawaliśmy dzieje tego pomnika historii oraz jego znaczenie w kształtowaniu się naszej tożsamości narodowej, tradycji kulturowej i religijnej. Mogliśmy zobaczyć znane dotychczas z podręczników lub fotografii najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki Zamku Królewskiego i katedry wawelskiej, m.in. renesansowe krużganki, grobowce królów, bohaterów i wieszczów narodowych, królewskie kaplice.

Krakowski Kazimierz

Udaliśmy się również do historycznej dzielnicy Krakowa, której krajobraz kształtowany był przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Wędrując uliczkami Kazimierza, poznawaliśmy sięgającą XIV w. historię osadnictwa żydowskiego w tym miejscu oraz rolę wyznawców judaizmu w rozwoju tej części miasta. Zwiedziliśmy także ekspozycję w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, która - jak się okazało – nie jest miejscem poświęconym wyłącznie znanemu z filmu Spielberga niemieckiemu przedsiębiorcy ratującemu swoich żydowskich pracowników przed zagładą. Jest to przede wszystkim muzeum II wojny światowej, w którym bogata wystawa obrazuje wspólne losy Polaków i Żydów podczas okupacji hitlerowskiej.

Muzeum „Rydlówka” w Krakowie

Świetnym uzupełnieniem krakowskiego programu wycieczki były odwiedziny w znajdującym się w dawnej wsi Bronowice Małe zabytkowym dworku Włodzimierza Tetmajera (później Lucjana Rydla), w którym odbyło się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Wydarzenie to stało się inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu narodowego. Przewodnik oprowadzał nas po kolejnych izbach domu, informując, gdzie odbywały się tańce, gdzie uczta, a gdzie oczepiny. Oglądaliśmy obrazy krakowskich malarzy, którzy byli częstymi gośćmi Tetmajera, a także fotografie rodzinne,  pamiątkowe przedmioty, rękopisy, stroje. Sam dworek i jego malownicze otoczenie rozbudzają wyobraźnię i pozwalają skonfrontować własne wyobrażenia o bronowickiej chacie z „Wesela” z rzeczywistym jej wyglądem i umiejscowieniem.

Były nazistowski obóz zagłady Auschwitz I i Auschwitz II – Birkenau

Niewątpliwie najtrudniejszym przeżyciem było dla nas zwiedzanie dawnego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Miejsce to jest pomnikiem historii, a zarazem symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni przeciwko ludzkości. W kolejnych blokach Auschwitz I odsłaniały się przed nami koszmarne obrazy przeszłości z czasów II wojny światowej, które tym silniej oddziaływały na wyobraźnię, że niektóre obiekty zachowano w niemalże niezmienionym stanie. Mieliśmy okazję pogłębić wiedzę na temat systemu zorganizowania obozu, procesu dehumanizacji i jego tragicznych skutków, odwiedzając m.in. celę śmierci o. Maksymiliana Kolbego, komorę gazową i krematorium. Drugi etap zwiedzania odbywał się w Auschwitz II – Birkenau, gdzie mogliśmy przekonać się, w jakich warunkach przetrzymywani byli więźniowie. Obejrzeliśmy też rampę kolejową, na której dokonywano rozładunku transportów.

Kopalnia Soli w Wieliczce

Ostatnim zwiedzanym przez nas punktem edukacyjnym była Kopalnia Soli w Wieliczce. Pobyt w tym miejscu był okazją do zapoznania się z jego geologiczną genezą oraz rolą żup solnych w rozwoju Krakowa. Spacer odbywał się najbardziej znanym szlakiem turystycznym, który prowadzi przez najcenniejsze rejony podziemi – chodniki, komory, kaplice i jeziorka solankowe. Opowieści przewodnika o znaczeniu soli w naturze i w historii świetnie uzupełniały ekspozycje, pokazy multimedialne, efekty dźwiękowe i świetlne. Poznawaliśmy także zmieniające się na przestrzeni wieków narzędzia i sposoby wydobywania soli oraz etos pracy górnika. Po zakończeniu zwiedzania kopalni mogliśmy odpocząć w tężni solankowej, która znajduje się w pobliskim parku.