Pod koniec kwietnia 2022r w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się niecodzienne warsztaty angielsko-niemiecko-francuskie pod hasłem ,,Znajomy język obcy”. Były one przeznaczone dla klas ósmych szkół podstawowych. W murach Ekonomika gościliśmy uczniów z SP nr 2 w Sierpcu z p.Agnieszką Opolską oraz grupę z SP nr 3 w Sierpcu z p.Grażyną Danik. Zajęcia z obiema grupami przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

 

Celem spotkania było podkreślenie znaczenia języków obcych we współczesnym świecie, a także uzmysłowienie młodzieży, że języki obce wcale nie są takie obce, jak nam się wydaje. Jedną z przyczyn może być wielość zapożyczeń z różnych języków, które funkcjonują w polszczyźnie. Na przestrzeni wieków przywędrowały do nas i zadomowiły się różne słowa, o których pochodzeniu często nie mamy pojęcia. Można by powiedzieć przekornie: ,,Nawet nie wiesz, że mówisz po francusku! albo ,,Czy wiesz, że mówisz po niemiecku?” Ze względu na te właśnie zapożyczenia dany język obcy powinien wydać się znajomy, a tym samym bardziej przyjazny. Mając świadomość, że na starcie już coś umiemy, wzrasta nasza motywacja, co jest ważne podczas przygody z językiem.

                                                                                           

Na początku każdej z lekcji miała miejsce integracja w kole, podczas której uczniowie identyfikowali zapożyczenia pochodzące z różnych języków: galicyzmy, germanizmy, italianizmy, bohemizmy i hungaryzmy. Poznali cały wachlarz wyrazów wraz z ich rysem historycznym np. makijaż, wihajster, makaron, anioł, hejnał... Następnie w grze ,,Bingo” zadawali sobie nawzajem pytania dotyczące upodobań językowych.

 

W dalszej części podzielono uczniów na pięć zespołów zgodnie z rodzajami zapożyczeń. Rywalizacja grupowa rozpoczęła się od pytań typu prawda-fałsz, które odnosiły się do wcześniej poznanych zapożyczeń. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki w języku angielskim lub niemieckim na bazie słownictwa związanego z nauką języków obcych. Ciekawostką była wypowiedź Steffena Möllera na temat języka niemieckiego, z której uczniowie mieli wypisać niemieckie zapożyczenia. Z kolei ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego dotyczące zasad savoir-vivre miało na celu poszerzenie horyzontów młodzieży w kwestii zasad dobrego wychowania, etykiety, konwenansów i stylu bycia (słownictwo z języka francuskiego). Uczniowie tłumaczyli też argumenty dotyczące uczenia się języków obcych, a następnie odpowiadali na pytania odnoście nauki języków w szkole. Pojawił się także quiz, a w nim różne ciekawostki językowe. Po podsumowaniu pracy w zespołach nastąpiła ewaluacja zajęć, a na koniec zaproszono gości na skosztowanie pysznych muffinek ozdobionych cytatami o roli języków.

 

Warsztaty zostały ocenione bardzo pozytywnie. Mamy nadzieję, że poprzez przywołanie aspektu zapożyczeń udało się w pewien sposób ,,oswoić” języki obce, które niewątpliwie ,,są drogą ku przyszłości”. Warto na koniec podkreślić choć jedną spośród wielu myśli znanych filozofów: ,,Znajomość języków jest bramą do wiedzy” (Roger Bacon).

 

Organizatorzy spotkania (p.J.Rzepecka-nel jęz.francuskiego i angielskiego oraz p.J.Watkowska-nel jęz.niemieckiego) bardzo dziękują uczniom klas ósmych i ich opiekunom za przybycie i dobrą zabawę.

                                                              

                                                         

                                                       

8 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbył się Międzyszkolny Turniej Literacko-Językowy dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych pod patronatem Starosty Sierpeckiego Andrzeja Cześnika.

W rywalizacji wzięły udział: Szkoła Podstawowa w Ligowie, Szkoła Podstawowa w Gozdowie, Szkoła Podstawowa w Łukomiu, Szkoła Podstawowa w Osieku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu, Szkoła Podstawowa w Szczutowie.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Weber, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz, Dariusz Rybacki.

Na trzyosobowe zespoły uczestników turnieju czekały konkurencje sprawdzające wiedzę z zakresu literatury i języka, m. in. kalambury literackie, rysowanie plakatu dotyczącego lektury, quiz ze znajomości lektur, głosowa interpretacja wierszy i test językowy. Ósmoklasiści wykazali się w czasie rywalizacji turniejowej nie tylko wiedzą, ale też kreatywnością i oryginalnością, dlatego zmagania turniejowe przebiegły w niezwykle sympatycznej atmosferze.

Uroczystego wręczenia nagród dokonały Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Sierpcu i Magdalena Peda Dyrektor ZS nr 2 w Sierpcu.

Wyniki rywalizacji były następujące:

I miejsce Szkoła Podstawowa w Ligowie

Szymon Adamczyk

Natalia Sobek

Patrycja Antoszewska

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Sierpcu

Wiktoria Czajka

Wiktoria Rutkowska

Zuzanna Nowalska

III miejsce Szkoła Podstawowa w Łukomiu

Teresa Spychała

Agnieszka Spychała

Amelia Pijankowska

Organizatorzy serdecznie podziękowali Starostwu Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem turnieju,wszystkim uczestnikom za wspaniałą rywalizację, opiekunom za przygotowanie uczniów do konkursu.

                                                                                             

                                                       

                                                                                                    Informacja z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu