XX Jubileuszowa zbiórka  żywności Caritas pod hasłem Tak. Pomagam! odbyła się 25 i 26 marca we wszystkich sklepach Biedronka i Lidl. Produkty z długim terminem przydatności do spożycia,  przekazali życzliwi klienci do koszyków naszych wolontariuszy. Cała żywność trafi na wielkanocne stoły najuboższych rodzin oraz naszych ukraińskich przyjaciół. Bardzo dziękujemy naszej młodzieży za serce, uśmiech i poświęcony czas.

                                                                                            

Program „AKTYWNA TABLICA” w naszej szkole.

                                                      

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła uczestniczy w rządowym programie „Aktywna Tablica". Celem tego programu jest doposażenie szkół w nowoczesne środki nauczania TIK oraz rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno - komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych.

W ramach udzielonego wsparcia finansowego dla naszej szkoły zostały zakupione dwie tablice interaktywne z projektorami ultrakrótkoogniskowymi, dwa laptopy oraz głośniki.

Zgodnie z warunkami zawartymi w regulaminie szkoła współpracuje z innymi placówkami biorącymi udział w programie „Aktywna Tablica”, celem nawiązania sieci wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania TIK w edukacji. Międzyszkolną sieć współpracy tworzą nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu.

W ramach tego programu 7 marca 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z nauczycielami ze szkół tworzących miedzyszkolną sieć współpracy. W spotkaniu wzięli udział: Małgorzata Staniszewska, Eliza Ocicka, Jarosław Czarnomski, Kamil Zarębski, Grażyna Pawlak-Kapela, Dariusz Borkowski, Katarzyna Topolewska.

Na spotkaniu zapadły ustalenia odnośnie dalszych spotkań nauczycieli współpracujących szkół. Omówione zostały również najważniejsze kwestie związane z organizacją i przebiegiem lekcji pokazowych.

                                                                                               

                       

                                                                                Lata 60

 

                                                                                Lata 70

 

                                                                                Lata 80

                                       

                                                                                Lata 90

 

                                                                         I dekada XXI w

                             

                                                                       II dekada XXI w