Już po raz szósty we wrześniu 2022 r. uczniowie sierpeckiego Ekonomika wyjeżdżają na miesięczny staż zawodowy do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+. W projekcie „Europejskie doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” bierze udział 29 uczniów klas drugich i trzecich technikum uczących się w zawodach: technik rachunkowości, technik spedytor, technik organizacji turystyki i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

                                                                    

Aktualnie trwają zajęcia pedagogiczno – kulturowe oraz kurs języka hiszpańskiego, przygotowujące młodzież do ww. wyjazdu. Niebawem rozpocznie się 30 – godzinny kurs języka angielskiego.

                                                                            

Oprócz praktyk zawodowych w programie staży zagranicznych przewidziano również bogaty program kulturowy. Miesięczne praktyki to nie tylko czas zdobywania nowych umiejętności zawodowych, ale również nowe znajomości i nauka dorosłego życia.