10 września 2021 r. 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Torremolinos  w Hiszpanii w ramach projektu „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” realizowanego ze środków programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich technikum kształcący się w zawodach:

technik rachunkowości,

technik organizacji turystyki,

technik spedytor ,

technik grafiki i poligrafii cyfrowej.