W dniu 25.02.2016 roku w zespole szkól nr 2 im. Zygmunta Wolskiego odbyła się uroczystość Ślubowania Klasy Strażackiej Liceum Ogólnokształcącego . Na uroczystość przybyli ksiądz kanonik Andrzej Więckowski – Dziekan Dekanatu Sierpeckiego , p. Juliusz Goszkoś- Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego , p. Jarosław Perzyński – Burmistrz Miasta Sierpc , p. Marcin Strześniewski – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Sierpcu, druh Paweł Gutkowski – prezes OSP w Dziembakowie ,druh Jacek Wewiórowski – opiekun Młodzieżowej drużyny Pożarniczej przy OSP w Dziembakowie , Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu pod batutą p. Michała Głowackiego , dyrektorzy szkół ,  p. Bronisława Walter – przewodnicząca Rady Rodziców ZS ,  rodzice uczniów klasy I LOS , przedstawiciele lokalnych mediów, Rada Pedagogiczna  .

    Uczniowie  klasy I LOS złożyli przysięgę na sztandar szkoły .Rotę ślubowania odczytała wychowawczyni p. Justyna Kratkowska – Dul. Pasowania na ucznia klasy I LOS dokonał brygadier

 p. Marcin Strześniewski . Odbyło się ono z zachowaniem rycerskiej tradycji. Do pasowania  użyto szabli .Młodym ludziom gratulowano wyboru szkoły , przypomniano , że Sierpcu pod batutą Michała  Głowackiego .Do uroczystości ślubowania i musztry młodzież została przygotowana przez p. Marcina Rokickiego i p. Waldemara Goczyńskiego.  

DSC_0534
DSC_0534
DSC_0535
DSC_0535
DSC_0536
DSC_0536
DSC_0539
DSC_0539
DSC_0543
DSC_0543
DSC_0546
DSC_0546
DSC_0550
DSC_0550
DSC_0552
DSC_0552
DSC_0553
DSC_0553
DSC_0554
DSC_0554
DSC_0556
DSC_0556
DSC_0557
DSC_0557
DSC_0559
DSC_0559
DSC_0564
DSC_0564
DSC_0565
DSC_0565
DSC_0568
DSC_0568
DSC_0571
DSC_0571
DSC_0572
DSC_0572
DSC_0576
DSC_0576
DSC_0580
DSC_0580
DSC_0581
DSC_0581
DSC_0583
DSC_0583
DSC_0585
DSC_0585
DSC_0588
DSC_0588
DSC_0592
DSC_0592
DSC_0593
DSC_0593
DSC_0595
DSC_0595
DSC_0596
DSC_0596
DSC_0597
DSC_0597
DSC_0601
DSC_0601
DSC_0605
DSC_0605
DSC_0609
DSC_0609
DSC_0610
DSC_0610
DSC_0613
DSC_0613
DSC_0614
DSC_0614
DSC_0616
DSC_0616
DSC_0617
DSC_0617
DSC_0618
DSC_0618
DSC_0623
DSC_0623
DSC_0625
DSC_0625
DSC_0626
DSC_0626
DSC_0631
DSC_0631
DSC_0634
DSC_0634
DSC_0637
DSC_0637
DSC_0638
DSC_0638
DSC_0642
DSC_0642
DSC_0644
DSC_0644
DSC_0645
DSC_0645
DSC_0646
DSC_0646
DSC_0647
DSC_0647
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

To nasze trzecie spotkanie z przedszkolakami.  Grudniowa wizyta w Przedszkolu nr 3 w Sierpcu kolejny raz zakończona sukcesem! Przedszkolaczki wykonały tym razem pod naszym czujnym okiem ozdoby bożonarodzeniowe. Na wcześniej przygotowanych przez nas szablonach przedstawiających bombki, Świętego Mikołaja, renifery i bałwanki dzieci naklejały confetti związane z tematyką świąt. Nie zabrakło także bajki oraz wesołych wspólnych zabaw w grupie. Na zakończenie spotkania maluchy dały popis swoich umiejętności przedstawiając nam przedszkolną piosenkę o Bożym Narodzeniu. Były również wspólne życzenia i słodki poczęstunek.

Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego

„Powiat sierpecki malowany słońcem”

KONKURSShow Gallery

Pliki do pobrania:

REGULAMIN      KARTA ZGŁOSZENIA     PLAKAT

I.       Organizatorzy Konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

II.      Cel Konkursu

Celem konkursu jest motywacja uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych, popularyzacja fotografii i jej prezentacja. Umiejętne wykorzystanie światła słonecznego do ożywienia wykonywanych zdjęć, nadania im plastyczności. Pokazanie naszego powiatu w świetle słonecznym, które może nadać inny wymiar miejscom fotografowanym przez Uczestników.

III.     Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może być najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

IV.      Zdjęcia konkursowe

Przedmiotem konkursu są zdjęcia powiatu sierpeckiego.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

Dopuszcza się jedynie obróbkę graficzną związaną z korektą polepszającą jakość zdjęcia –rozjaśnienie, kontrast, nasycenie czy konwersję do zdjęcia czarno- białego lub sepii.

Ingerencja polegająca na usunięciu lub dodaniu do zdjęcia elementów, wykonanie fotomontażu czy kolażu spowoduje, że przysłana praca będzie odrzucona.

Każda praca to zdjęcie w postaci analogowej oraz cyfrowej (format jpg lub tiff ) na nośniku CD. Zarówno nośnik jak i fotografię należy opisać podając - tytuł zdjęcia oraz imię i nazwisko autora.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

V.       Ocena prac

Do oceny prac zostanie powołane jury, które przyzna najlepszym pracom wyróżnienia i nagrody.

VI. Terminy

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy składać do 16 marca 2016

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04 kwietnia 2016 r.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w kwietniu 2016r na uroczystym spotkaniu podsumowującym konkurs.

Działalność Szkół Stowarzyszonych koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:

* Problemy światowe oraz rola ONZ w ich rozwiązywaniu.

* Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju.

* Pokój i prawa człowieka.

* Nauczanie międzykulturowe.