STATUTY:

Statut Liceum Ogólnokształcącego

Statut technikum

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

WSO:

Wewnątrzszkolny System Oceniania

PODPISANE POROZUMIENIA

- Politechnika Warszawska Filia w Płocku

- Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

- Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

- Caritas Diecezji Płockiej

- Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Export – Import Adam Lipiński

- Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Sierpcu

- „Bank Żywności w Płocku”- Związek Stowarzyszenia

 Biblioteka szkolna

„Kto czyta  – żyje wielokrotnie.
Kto zaś z książkami obcować nie chce – na jeden żywot
jest   skazany.”
Józef Czechowicz
Czas pracy
Biblioteka jest czynna w czasie trwania zajęć dydaktycznych, zgodnie z organizacją roku szkolnego

 Iwona Kątowska

Poniedziałek  800 - 1400

Wtorek          800 - 1400
Środa            800 - 1400
Czwartek       800 - 1400
Piątek           800 - 1400

  Agnieszka Laskowska

Poniedziałek   850 –  935, 945 –  1320
       Wtorek            845 – 1130, 1135 –  1220    

  Środa              845 – 1315, 1320 –  1405

Czwartek         845 –  945
     
Piątek               1135 –  1230

Nauczyciel biblioteki -  mgr Iwona Kątowska, mgr Agnieszka Laskowska

  UWAGA!!!

 Możliwość wypożyczania książek na okres ferii zimowych i letnich.

ZDIGITALIZOWANE KRONIKI SZKOLNE:

KRONIKA SZKOLNA 1961-1964


  

KADRA: mgr Anna Biegańska, mgr Marta Rokicka


mgr Anna Biegańska

Mogą Państwo oczekiwać od pedagoga pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu niepokojących Was sytuacji, jakie mogą dotyczyć:

- rozpoznawania trudności w nauce bądź innych niepowodzeń szkolnych doświadczanych przez Wasze dziecko,

- potrzeby udzielenia Waszemu dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, niepokojących Was zmian, jakie pojawiają się w jego zachowaniu,

- trudnych relacji Waszego dziecka z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzeństwem,

- każdej innej sprawy, która jest dla Was i Waszego dziecka bardzo ważna.

Zapraszam do mojego gabinetu – pokój, piętro I

 

Godziny pracy: 

Poniedziałek 1000- 14 00

Wtorek 800- 1200

Środa 1000- 1400

Czwartek 800- 1100

Piątek 800- 1300

Na indywidualne konsultacje można się wcześniej umawiać telefonicznie:

telefon do szkoły (24) 275 – 28 - 51

 

mgr  Marta Rokicka

Przyjdź do psychologa szkolnego gdy:

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,

- Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać,

- Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,

- Chciałbyś z kimś porozmawiać,

- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób,

- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!!!

 

Godziny pracy:

Poniedziałek  800- 1200

Wtorek 1100 - 1500

Środa 800- 1300

Czwartek 1000- 1400

Piątek 800- 1200