ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

im. Zygmunta Wolskiego

                          

serdecznie zaprasza uczniów klas VII- VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich powiatu sierpeckiego do wzięcia udziału

w

Konkursie „Matematyka w obiektywie”

pod patronatem STAROSTY SIERPECKIEGO

Regulamin konkursu

Dlaczego matematyka?

Ponieważ „ Liczby rządzą światem” (Pitagoras). Matematyka jest wszędzie...towarzyszy nam na każdym kroku : w domu, w pracy, w szkole, w zabawie, a nawet w poezji i piosenkach.

Rozejrzyj się i uchwyć jej piękno w fotografii. Nagrody czekają !

&1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu pod patronatem Starosty Sierpeckiego

 2. Termin dostarczenia prac: 4 marzec 2022 r.

 3. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 marzec 2022 r. w ZS nr 2

&2

Cele konkursu

Cele konkursu:

 • propagowanie kultury matematycznej poprzez spojrzenie na otaczający nas świat;

 • budowanie wspólnej płaszczyzny pomiędzy matematyką, a sztuką fotografii;

 • doskonalenie umiejętności informatycznych;

 • rozwijanie umiejętności twórczych;

 • pobudzanie aktywności, inicjatywy i kreatywności;

 • kształtowanie kompetencji kluczowych takich, jak: matematyczne i naukowo - techniczne, świadomość i ekspresja kulturalna;

&3

Warunki udziału

 1. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich powiatu sierpeckiego.

 2. Każdy uczestnik zgłasza do konkursu maksymalnie dwa zdjęcia ukazujące piękno matematyczne w otaczającym świecie. Fotografie mogą dotyczyć: obiektów i pojęć matematycznych, praw, zasad, prawidłowości matematycznych itp. Można przedstawić je również w sposób dowcipny, na wesoło.

 3. W konkursie mogą brać udział tylko te prace, które nie były nigdzie publikowane ani zgłoszone do innych konkursów, a pomysł zdjęcia nie został zapożyczony np. z podręcznika matematyki.

 4. Uczestnik, przystępując do konkursu, oświadcza, że jest autorem zdjęć.

 5. Format barwnych lub czarno – białych zdjęć nie może być mniejszy niż 20 cm x 30 cm. Prac nie należy oprawiać ani podklejać. Każdą fotografię i dołączoną do niej wersję cyfrową na płycie CD należy czytelnie podpisać: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwa szkoły, klasa, nazwisko i imię opiekuna (nauczyciela). Zdjęcie ma być wywołane na papierze fotograficznym.

 6. Dopuszcza się minimalną obróbkę zdjęć.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac, które nie spełniają wymogów określonych w regulaminie.

 8. Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:

 1. uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej

 2. uczniowie szkół średnich

 1. Laureaci I,II,III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uznania.

 2. Jeśli na zdjęciu znajdują się osoby rozpoznawalne, uczestnik jest zobowiązany uzyskać zgodę tych osób na publiczną prezentację fotografii.

 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników, zgody na wykorzystanie wizerunku osób niepełnoletnich na potrzeby organizacji konkursu.

 4. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (załącznik nr 1 dla uczniów niepełnoletnich – wypełnia rodzic/opiekun prawny, załącznik nr 2 dla uczniów pełnoletnich ) prosimy przesłać do 4 marca 2022 roku na adres:

Zespół Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

ul. Wiosny Ludów 7; 09-200 Sierpc

z dopiskiem „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE

13. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem,

 • umiejętności warsztatowe,

 • pomysłowość i kreatywność,

 • oryginalność potraktowania tematu,

 • walory estetyczne.

14. Szczegółowych informacji udziela koordynator konkursu: Marta Mańkowska – nauczyciel

matematyki w ZS nr 2 w Sierpcu tel. koordynatora: 883-383-665

e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , sekretariat ZS nr 2: tel. 24 275 28 51

                                                                                                                                  

Po raz 28 została przeprowadzona coroczna akcja Caritas Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, w tym roku pod hasłem Świeca, która tworzy polską wigilię. Symbolem tej akcji jest świeca, która znajduje swoje miejsce na wigilijnym stole, a jej płomień jest znakiem solidarności z najbardziej potrzebującymi w Polsce i na świecie. Dziękujemy naszym wolontariuszom za poświęcony czas i zaangażowanie w sprzedaż tych świec.

                                                                                                               

                                                                             

,,Pierniczek dla seniora to inicjatywa, która zrodziła się z potrzeby serca. W tym roku również przebiegła pomyślnie. Akcję nadzorował SKW we współpracy z SU. Uczniowie ZS nr2 upiekli pyszne pierniki oraz przygotowali własnoręcznie ozdoby świąteczne, które wraz z życzeniami trafiły do władz powiatu i emerytowanych pracowników naszej szkoły. Akcja okazała się być pożądaną, gdyż seniorzy z uśmiechem witali darczyńców w swoich progach. Te krótkie spotkania były bardzo cenne dla naszych uczniów. Stały się okazją do wymiany myśli międzypokoleniowej. Niektórzy emeryci mieli potrzebę podzielenia się wspomnieniami z dawnych lat, pragnęli przekazać młodym życiowe wskazówki.
W imieniu Dyrekcji i społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy seniorom za otwarte drzwi oraz pogodę ducha, którą nam przekazali. Dziękujemy za te wartościowe i budujące chwile. Było nam niezmiernie miło gościć u Państwa w domach w ten przedświąteczny czas. Mamy nadzieję, do zobaczenia za rok!

                                 

                             

                                                         

 

IX Powiatowy Dzień Wolontariatu odbywający się pod hasłem ,,Pomagasz innym, pomagasz sobie, był okazją, by podsumować działalność wolontariatu za miniony rok. Impreza odbyła się dnia 15.12.2021r w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu . Uczestniczyli w niej wolontariusze z placówek miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego. Podczas uroczystości dokonano podsumowania akcji charytatywnej ,,I Ty możesz z zostać świętym Mikołajem - Trójka z pomocą dla Marka Grodzickiego organizowanej przez SP nr 3 w Sierpcu. Ponadto kapituła konkursowa nagrodziła wybitnych wolontariuszy za ich dokonania. W kategorii ,,Wolontariusz Nadzwyczajny za działania wolontariackie wyróżniono p. Annę Konowadę. Honorowy tytuł ,,Super Wolontariusz 2021z naszej szkoły otrzymał uczeń kl. IV TS Piotr Jankowski. Nagroda ta stanowi swego rodzaju zwieńczenie całokształtu jego pracy wolontariackiej. Jego zaangażowanie z pewnością przyczyniło się do polepszenia sytuacji ludzi potrzebujących oraz było przykładem na to, jak żyć i angażować się w sprawy osób poszkodowanych przez los. Piotr zawsze potrafił ,,wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka a to ,,wyraz najwyższych wartości. Gratulujemy serdecznie naszemu uczniowi i życzymy dalszych sukcesów w życiu. Dziękujemy za piękną postawę!

Więcej zdjęć z gali wolontariatu w galerii.