Regulamin powiatowego konkursu fotograficznego

„Powiat sierpecki malowany słońcem”

KONKURSShow Gallery

Pliki do pobrania:

REGULAMIN      KARTA ZGŁOSZENIA     PLAKAT

I.       Organizatorzy Konkursu

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Nr 2 w Sierpcu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

II.      Cel Konkursu

Celem konkursu jest motywacja uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu różnych technik fotograficznych, popularyzacja fotografii i jej prezentacja. Umiejętne wykorzystanie światła słonecznego do ożywienia wykonywanych zdjęć, nadania im plastyczności. Pokazanie naszego powiatu w świetle słonecznym, które może nadać inny wymiar miejscom fotografowanym przez Uczestników.

III.     Uczestnicy Konkursu

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie 3 prace. Nagrodzona może być najwyżej jedna praca danego Uczestnika.

IV.      Zdjęcia konkursowe

Przedmiotem konkursu są zdjęcia powiatu sierpeckiego.

Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

Dopuszcza się jedynie obróbkę graficzną związaną z korektą polepszającą jakość zdjęcia –rozjaśnienie, kontrast, nasycenie czy konwersję do zdjęcia czarno- białego lub sepii.

Ingerencja polegająca na usunięciu lub dodaniu do zdjęcia elementów, wykonanie fotomontażu czy kolażu spowoduje, że przysłana praca będzie odrzucona.

Każda praca to zdjęcie w postaci analogowej oraz cyfrowej (format jpg lub tiff ) na nośniku CD. Zarówno nośnik jak i fotografię należy opisać podając - tytuł zdjęcia oraz imię i nazwisko autora.

Zdjęcia zgłoszone do konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.

Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.

V.       Ocena prac

Do oceny prac zostanie powołane jury, które przyzna najlepszym pracom wyróżnienia i nagrody.

VI. Terminy

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem należy składać do 16 marca 2016

Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 04 kwietnia 2016 r.

Rozdanie nagród zwycięzcom konkursu nastąpi w kwietniu 2016r na uroczystym spotkaniu podsumowującym konkurs.