Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

Technik Informatyk

Sylwetka absolwenta

Technik informatyk posiada umiejętność projektowania, zarządzania sieciami oraz zasobami komputerowymi. To specjalista w zakresie zastosowań nowych metod programowania.

Twoja kariera

Technik informatyk ma możliwość zatrudnienia jako: programista, projektant, konsultant, administrator sieci komputerowej, bankowiec,  urzędnik,  pracownik działu obsługi informatycznej, możliwość założenia własnej firmy.

Absolwenci mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na kierunkach: Informatyka, Matematyka, Programowanie i bazy danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Informatyka stosowana, Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne.