IX Powiatowy Dzień Wolontariatu odbywający się pod hasłem ,,Pomagasz innym, pomagasz sobie, był okazją, by podsumować działalność wolontariatu za miniony rok. Impreza odbyła się dnia 15.12.2021r w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu . Uczestniczyli w niej wolontariusze z placówek miasta Sierpca i powiatu sierpeckiego. Podczas uroczystości dokonano podsumowania akcji charytatywnej ,,I Ty możesz z zostać świętym Mikołajem - Trójka z pomocą dla Marka Grodzickiego organizowanej przez SP nr 3 w Sierpcu. Ponadto kapituła konkursowa nagrodziła wybitnych wolontariuszy za ich dokonania. W kategorii ,,Wolontariusz Nadzwyczajny za działania wolontariackie wyróżniono p. Annę Konowadę. Honorowy tytuł ,,Super Wolontariusz 2021z naszej szkoły otrzymał uczeń kl. IV TS Piotr Jankowski. Nagroda ta stanowi swego rodzaju zwieńczenie całokształtu jego pracy wolontariackiej. Jego zaangażowanie z pewnością przyczyniło się do polepszenia sytuacji ludzi potrzebujących oraz było przykładem na to, jak żyć i angażować się w sprawy osób poszkodowanych przez los. Piotr zawsze potrafił ,,wyciągnąć dłoń do drugiego człowieka a to ,,wyraz najwyższych wartości. Gratulujemy serdecznie naszemu uczniowi i życzymy dalszych sukcesów w życiu. Dziękujemy za piękną postawę!

Więcej zdjęć z gali wolontariatu w galerii.

                                                

15 grudnia 2021 r. uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcących się
w zawodzie technik rachunkowości oraz technik ekonomista wysłuchali prelekcji

pt.”Podstawowe zagadnienia dotyczące podatku VAT”  zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Oddział Okręgowy w Warszawie.

Prelekcję wygłosiła Pani Joanna Podkówka- Sędek – specjalista z zakresu podatku VAT.

Uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, których celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy głównego księgowego.

                                     

                                                                      

25 listopada 2021 r. uczniowie klas trzecich technikum kształcących się w zawodzie technik rachunkowości wysłuchali prelekcji pt.” Formy opodatkowania dochodów przedsiębiorców”  zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Oddział Okręgowy w Warszawie. Prelekcję wygłosiła Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy. Uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, których celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy głównego księgowego.

                                                                   

                                                        

8 grudnia 2021 r. Magdalena Peda dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu  wręczyła dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów następującym uczniom:

- Zuzannie Sawickiej – uczennicy klasy III LOPPg,

- Milenie Szczytniewskiej – uczennicy kl. III LOPPp,

- Dominice Tarce – uczennicy klasy III TGg,

- Alanowi Olkowiczowi – uczniowi klasy III TGp.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.