Jak co roku i naszej szkole obchodzony był Światowy Dzień Zdrowia. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019r  jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu lub muszą dokonywać wyboru między opieką medyczną, jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w organizację tego dnia. Samodzielnie wykonywali hasła o zdrowiu oraz udzielali bardzo ciekawych komentarzy nt. opieki medycznej w naszym kraju. Były to pożyteczne rozmowy zarówno dla nas nauczycieli, jak i dla tych młodych ludzi.

W organizację Światowego Dnia Zdrowia włączyły się  p. M. Przybyłowska,p.J.Dudzińska,p.I. Kątowska.

                                                                    

9 maja 2019 roku w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu odbył się Event „Od pasji do zawodu”, którego organizatorami byli Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku. Patronat nad przedsięwzięciem objął starosta powiatu sierpeckiego Pan Mariusz Turalski.

Na spotkanie, jako prelegenci, zostały  zaproszone osoby, które dzięki swoim pasjom, cechom charakteru i ogromnemu zaangażowaniu odniosły sukces w życiu zawodowym. Publiczność miała okazję wysłuchać niezwykle ciekawych prezentacji przygotowanych przez zaproszonych gości:

Pana Jana Rzeszotarskiego Dyrektora Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 

Pana Bogdana Rycharskiego wiceprezesa firmy EUVIC,

Pana Tomasza Wysockiego właściciel firmy Wysocki.IT,

Pana Adriana Kowalskiego właściciela sieci szkół Art Dance,

Panią Aleksandrę Listkowską właścicielkę Biura Podróży Wakacje.pl,

Remigiusza Zelmańskiego ucznia klasy 8 Szkoły  Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach, który opowiadał o swojej tanecznej pasji.

Celem spotkania było zainspirowanie uczniów do rozwijania swoich zainteresowań, wyboru właściwej drogi edukacyjnej i rozwoju własnej niepowtarzalnej kariery. Wszyscy prelegenci podkreślili, że warto podjąć ryzyko i kierować się pasją przy wyborze zawodu. Pan starosta dodał, że „ciężka praca,zaangażowanie i pasja to szansa, by coś w życiu osiągnąć”.

 Podczas eventu nie zabrakło występów artystycznych wokalnych i tanecznych w wykonaniu uzdolnionej młodzieży.

W spotkaniu uczestniczyli doradcy zawodowi Ochotniczego Hufca Pracy w Płocku, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Płocku, Powiatowego Urzędu Pracy w Sierpcu, Pośrednik Pracy OHP w Sierpcu, dyrektorzy szkól, uczniowie klas ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjum i uczniowie „Ekonomika” wraz z nauczycielami.

W trakcie spotkania zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursów zorganizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego.

Finalistami III Turnieju Wiedzy Ekonomicznej zostali:

Arkadiusz Krysiak Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie       

opiekun pani Katarzyna Chlebowska

Martyna Gutfrańska,  Kinga Kościelska, Wiktoria Kuchnicka Szkoła Podstawowa im. Władysława St. Reymonta w Szczutowie, opiekun pani Krystyna Jeżewska

Adrian Śliwiński,  Patryk Gizler, Patryk Kuskowski Szkoła Podstawowa im. Zygmunta Padlewskiego w Bledzewie, opiekun pani Agnieszka Bajkowska

Julia Churska Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie, opiekun pani Agnieszka Bajkowska

Alan Olkowicz, Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Grąbcu, opiekun pani Anna Prątnicka

Dominika Zdziarska Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gozdowie, opiekun pani Joanna Ludwicka

Remigiusz Zelmański Szkoła Podstawowa im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Lelicach, opiekun pani Jadwiga Paradowska

            Tytuł laureata zdobyli:  

I miejsce Mateusz Kowalkowski Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Goleszynie, opiekun pani Agnieszka Bajkowska

II miejsce Paweł Mazurkiewicz Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, opiekun pani Katarzyna Chlebowska

III miejsce Robert Jastrzębski Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gozdowie, opiekun pani Katarzyna Chlebowska

            Laureatami Konkursu Wiedzy Turystycznej zostali:

I miejsce Marcin Wojciechowski - Miejskie Gimnazjum w Sierpcu, opiekun p. Elżbieta Jóźwiak

II miejsce Aleksandra Narodzonek - Miejskie Gimnazjum w Sierpcu, opiekun p. Elżbieta Jóźwiak

III miejsce Kacper Kamiński - Szkoła Podstawowa w Gójsku, opiekun p. Lidia Rerych Sugiera

            Za realizację przedsięwzięcia odpowiedzialne były nauczycielki ZS Nr2:                 

 p. Małgorzata Opalska, P. Małgorzata Piasecka, p. Elżbieta Popis-Zelmańska, P. Edyta Wawrowska-Wójcik.

                                                               

Rozstrzygnięcie kolejnej edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego pod hasłem „Czy tak trudno być poetą?” odbyło się 14 marca w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu. Organizatorami konkursu byli nauczyciele języka polskiego: Anna Wróblewska, Joanna Zielińska, Edyta Telesiewicz. Patronat nad konkursem objął pan Mariusz Turalski Starosta Powiatu Sierpeckiego.

Na uroczystości obecni byli:
- p. Mariusz Turalski Starosta Powiatu Sierpeckiego

- p. Jarosław Ocicki Wicestarosta Powiatu Sierpeckiego
- p. Magdalena Peda Dyrektor ZS nr 2

- p. Monika Kędzierska Wicedyrektor ZS nr 2
- nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
- uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich – uczestnicy konkursu.

Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują p. Mariuszowi Turalskiemu Staroście Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem konkursu oraz wsparcie finansowe, dzięki któremu możliwy był zakup atrakcyjnych nagród.

Konkurs został skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy VII i VIII), gimnazjów i szkół średnich powiatu sierpeckiego. Ku naszej radości wciąż spotyka się z dużym zainteresowaniem, co świadczy o wielkiej wrażliwości ludzi młodych i o potrzebie wyrażania jej w mowie poetyckiej. Jego celem było przede wszystkim propagowanie twórczości poetyckiej wśród młodzieży, inspirowanie uczniów do poznawania poezji jako gałęzi sztuki, literatury oraz promowanie młodych twórców.

Pisanie wierszy z pewnością nie jest dziś ani zajęciem popularnym, ani modnym, dlatego tym większe uznanie należy się młodym twórcom, którzy chcą dzielić się refleksjami na temat otaczającej ich rzeczywistości za pomocą mowy poetyckiej. Okazuje się, że wspomniane refleksje mają różny charakter. Są wśród nich te pozytywne, niezwykle optymistyczne, ale są również i te pełne żalu, zagubienia, niepewności. Tworzenie poezji jest zatem dla młodych poetów często drogą do odnalezienia swojego miejsca w świecie, który nie zawsze wydaje im się przyjazny.

Jury konkursowe w składzie: A Wróblewska, J. Zielińska, E. Telesiewicz, miało bardzo trudne zadanie, bowiem do konkursu zgłoszono kilkadziesiąt wierszy. Brano pod uwagę walory artystyczne utworów, umiejętność zastosowania środków artystycznych, oryginalność.           Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymali:

 I miejsce –  Magdalena Rogowicz ze Szkoły Podstawowej w Gójsku

II miejsce – Natalia Rędzikowska z Gimnazjum w Gozdowie

III miejsce – Julia Ossowska z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu

Wyróżnienia:

- Agnieszka Szczepaniak ze Szkoły Podstawowej w Gójsku

- Jakub Kilanowski z Gimnazjum w Borkowie Kościelnym

- Weronika Salak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu

- Joanna Filipek ze Szkoły Podstawowej w Szczutowie

Wszyscy byli ciekawi twórczości młodych poetów. Młodzież ZS nr 2 zaprezentowała nagrodzone i wyróżnione wiersze w niezwykłej scenerii „Kawiarni poetyckiej”. Zebrani mogli przenieść się do epoki XX-lecia międzywojennego, gdyż właśnie wtedy kawiarnie stały się ówczesnymi salonami literackimi. Tam artyści tworzyli i czytali swoje wiersze, poddając je natychmiastowej ocenie gości. Publiczności podobały się ciekawe interpretacje utworów konkursowych, którym towarzyszyła piękna, liryczna oprawa muzyczna w wykonaniu młodzieży Ekonomika. Niezwykle nastrojowa, refleksyjna atmosfera udzieliła się wszystkim zebranym.

Wyrażamy serdeczne podziękowania  Starostwu Powiatu Sierpeckiego za objęcie patronatem naszej inicjatywy, nauczycielom – opiekunom za wspieranie swoich podopiecznych w podejmowaniu przez nich prób poetyckich oraz wszystkim uczestnikom. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku! Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

                                                                                                                                         Organizatorzy