Zespół Szkół Nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły zsnr2sierpc.edu.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika     z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania;

·         filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

·         zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć;

·         odnośniki otwierają się w nowych oknach.

 

Strona była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

Ułatwienia na stronie zsnr2sierpc.edu.pl

 

·         opcja zmiany kontrastu

·         zmiana trybu układu

·         powiększanie czcionki

 

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 

W szkole nie ma tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.      Na terenie szkoły dostępna jest sieć WiFi.

 

Dostępność architektoniczna.

 

Wejście główne do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu znajduje się przy ulicy Sienkiewicza oraz boczne znajdujące się od ul. Wiosny Ludów. Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Szkoła  posiada podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się  od strony głównego wejścia.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych.

W budynku są fluorescencyjne oznakowania ewakuacji i awaryjne oświetlenie PPOŻ.

 

Koordynatorem do spraw dostępności przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu jest Pani Anna Sawicka vel Sawczenko:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator do spraw dostępności ze strony Powiatu sierpeckiego.

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, zgodnie z § 34 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) opublikowana jest na stronie: http://pzjbsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=137

                                                       

 

 Już po raz czwarty 8 marca 2020 r. uczniowie sierpeckiego Ekonomika wyjeżdżają na miesięczny staż do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, Akcja nr 1 Kształcenie  i szkolenie zawodowe. W projekcie „Z Ekonomikiem w szeroki świat” bierze udział  44 uczniów klas II technikum uczących się w zawodach: technik ekonomista, technik spedytor, technik obsługi turystycznej i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W związku z wyjazdem od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu rozpoczęły się zajęcia kulturowe z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego, przygotowujące młodzież do ww. wyjazdu.

Zajęcia z przygotowania kulturowego odbywają się w czterech grupach w ilości 10 godzin na grupę. Celem zajęć jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wyjazdu. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat zwyczajów panujących w Hiszpanii, kuchni regionalnej, cech klimatu, atrakcji turystycznych.

Ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów na nietypowe sytuacje mogące wynikać z różnic kulturowych pomiędzy Hiszpanią  a Polską. Omawiane są sposoby radzenia sobie w nietypowych okolicznościach, jakie mogą zaistnieć podczas wyjazdu, metody rozwiązywania konfliktów i oswajania stresu.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym omówione zostaną zasady bezpieczeństwa, kształtowanie ścieżki rozwoju edukacji oraz kariery poprzez wykorzystanie potencjału oraz doświadczeń zdobytych podczas pobytu. Uczniowie poznają typowy dla regionu kanon zachowań oraz postawy interpersonalne w miejscu pracy oraz zasady pozwalające na łatwiejsze i szybsze wdrożenie się na swoich stanowiskach pracy.

 Przygotowanie kulturowe daje możliwość teoretycznego przygotowania do podejmowanych w niedalekiej przyszłości zadań. Dzięki informacjom przekazanym w trakcie zajęć zetknięcie się z kulturą Hiszpanii nie będzie zaskakujące. Młodzież zdobędzie podstawy niezbędne do efektywnego zrealizowania założeń projektu i pozytywnie zaaklimatyzuje się           w nowej rzeczywistości.  

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż młodzież uczestniczy również w lekcjach języka hiszpańskiego w ilości 30 godzin, podczas których mają możliwość poznania podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem ucznia i jego codziennymi czynnościami. Ma to im pomóc m.in. w przełamaniu bariery językowej, nabycie swobody komunikacyjnej w porozumiewaniu się zarówno u pracodawcy jak i podczas samego wyjazdu.

 

 

                                                                                                                                                Sierpecka Liga Szachowa

                                                                                                                                                                                     

 - I miejsce Sebastian Hoffman z klasy ITRp w ZSnr2 w Sierpcu.

Mikołajkowy Turniej Szachowy

II miejsce Sebastian Hoffman z klasy ITRp w ZSnr2 w Sierpcu.