Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu podjęło współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym w Sierpcu w ramach „Pilotażowego wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Projekt ten jest realizowany w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty. Grantobiorcą jest Powiat Sierpecki, który na SCWEW wyznaczył Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu.

Celem SCWEW jest  udzielanie  wsparcia  przedszkolom  i  szkołom  ogólnodostępnym  w  zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju, z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej  ich  indywidualne  potrzeby  i  możliwości.  Podejmowane  działania w perspektywie  długofalowej  mają  służyć  wspieraniu  przedszkola/szkoły 
w  celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej − budować zasady społeczeństwa włączającego.

Placówki objęte wsparciem:

Miejskie Przedszkole Nr 3 im Niedźwiadka Wojtka w Sierpcu

Szkoła Podstawowa  Nr 2 im. Armii Krajowej w Sierpcu

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego  Sierpcu

Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego  w Sierpcu            

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego  w Sierpcu

Zespół  SCWEW

Lider – Marzanna Dąbrowska

Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej – Małgorzata Dywal

Ekspert ds. edukacji włączającej – Agnieszka Domańska

Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Magdalena Linowska

Ekspert ds. technologii wspomagającej – Aleksandra Melibruda

Szkolnym koordynatorem projektu jest Marta Rokicka

#Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Sierpcu

#SCWEW

#OśrodekRozwojuEdukacji (ORE)

# Starostwo Powiatowe w Sierpcu

                              

         Wycieczki (Galeria)

                                                                   

 

 

 

List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, pedagogów, rodziców w sprawie wykonywania szczepienia przeciw SARS-CoV-2 wśród nieletnich dzieci w wieku od 12 do 15 roku życia.

,,60 lat minęło…”

Wyrusz z Nami w fotograficzną podróż ,, Z Pamiętnika Ekonomika”

 

         Wszystkich absolwentów oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym ,, Z pamiętnika Ekonomika”.

Zasady udziału w konkursie:

- przesłanie na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Facebook maksymalnie 3 zdjęć upamiętniających lata w Ekonomiku,

- pod zdjęciem prosimy o krótki opis przedstawionej sytuacji np. wigilia klasowa, rok, klasa, a może zabawne zdarzenie itp.

Cel konkursu : Zachęcenie do aktywnego włączenia się w upamiętnienie Jubileuszu szkoły, budowanie historii i tradycji szkoły, dbanie o dobry wizerunek szkoły oraz promowanie jej w środowisku lokalnym.

Ocena fotografii: o zwycięstwie zdecyduje liczba ,,lajków” (polubień) pod zdjęciem.

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu uroczystych obchodów Jubileuszu ZSnr2 w Sierpcu. Termin nasyłania zdjęć: do 15.10.2021r.

Za trzy pierwsze miejsca przewidziano nagrody w postaci pamiątek jubileuszowych. Lista zwycięzców zostanie przedstawiona na stronie szkoły, FB szkolnym, a zdjęcia umieszczone w szkolnej gablocie i kronice szkoły.

Serdecznie zapraszamy