Kochani Uczniowie!

Stypendia Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2020/2021 zostały przyznane.
Z ogromną dumą informujemy, że w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu
stypendia otrzymują:

- uczniowie klas  Liceum Ogólnokształcącego

Natalia Osmulska – klasa 3 LOS

Paulina Rutkowska – klasa 2 LOPP p

- uczniowie klas Technikum

Piotr Jankowski – klasa 3 TS

Alan Olkowicz – klasa 2 TG p

 

        

Serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna

                                       

                                                

,,Nie umiera Ten kto pozostaje w sercu i pamięci bliskich” ta sentencja towarzyszyła podczas odwiedzin grobów zmarłych pracowników (nauczycieli, pracowników administracji i obsługi) Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu.  Początek listopada to czas, w którym odwiedzamy groby naszych bliskich, by powrócić pamięcią do wspólnie spędzonych chwil, zapalić znicze, to czas refleksji. Pamiętamy również o tych, którzy poświęcili swoje życie w obronie Ojczyzny. Cenne jest wspólne organizowanie wypraw - odwiedzanie miejsc pamięci i miejsc o historycznym znaczeniu (w tym cennych z perspektywy polskiej historii i kultury zabytków). Ważnym elementem tej tradycji może być też odwiedzanie grobów poległych: czy to członków własnej rodziny, czy np. żołnierzy pochowanych na cmentarzach wojskowych. 

Zespół Szkół Nr 2 im Zygmunta Wolskiego w Sierpcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły zsnr2sierpc.edu.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest w znacznej części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacjach mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

·         niektóre zamieszczone informacje w formie załączników są w postaci skanów, co wynika     z charakteru informacji, jaki jest niezbędny do ich opublikowania;

·         filmów na stronie pojawia się kilka, najczęściej w postaci banerów, nie posiadają napisów dla osób niesłyszących;

·         zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych ze względu na to, że na stronie jest zamieszczana bardzo duża liczba zdjęć;

·         odnośniki otwierają się w nowych oknach.

 

Strona była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

Ułatwienia na stronie zsnr2sierpc.edu.pl

 

·         opcja zmiany kontrastu

·         zmiana trybu układu

·         powiększanie czcionki

 

Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

 

W szkole nie ma tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.      Na terenie szkoły dostępna jest sieć WiFi.

 

Dostępność architektoniczna.

 

Wejście główne do budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu znajduje się przy ulicy Sienkiewicza oraz boczne znajdujące się od ul. Wiosny Ludów. Wejścia do szkoły są ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji, przy wejściu głównym, są pracownicy obsługi.

Szkoła  posiada podjazd dla wózków inwalidzkich znajdujący się  od strony głównego wejścia.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra oraz toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych.

W budynku są fluorescencyjne oznakowania ewakuacji i awaryjne oświetlenie PPOŻ.

 

Koordynatorem do spraw dostępności przy Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu jest Pani Anna Sawicka vel Sawczenko:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Koordynator do spraw dostępności ze strony Powiatu sierpeckiego.

Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2019 rok, zgodnie z § 34 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) opublikowana jest na stronie: http://pzjbsierpc.bip.org.pl/index.php?tree=137