25 listopada 2021 r. uczniowie klas trzecich technikum kształcących się w zawodzie technik rachunkowości wysłuchali prelekcji pt.” Formy opodatkowania dochodów przedsiębiorców”  zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Oddział Okręgowy w Warszawie. Prelekcję wygłosiła Pani Katarzyna Tomala – doradca podatkowy. Uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, których celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy głównego księgowego.

                                                                   

                                                        

8 grudnia 2021 r. Magdalena Peda dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu  wręczyła dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów następującym uczniom:

- Zuzannie Sawickiej – uczennicy klasy III LOPPg,

- Milenie Szczytniewskiej – uczennicy kl. III LOPPp,

- Dominice Tarce – uczennicy klasy III TGg,

- Alanowi Olkowiczowi – uczniowi klasy III TGp.

Wszystkim wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                   

,,Pomagam, bo lubię oraz ,,Dzielę się sercem - w ten sposób wolontariusze Ekonomika zachęcali do ofiarności na rzecz potrzebujących pomocy podczas Świątecznej Zbiórki  Żywności w dniach 26 i 27 listopada. Tegoroczna zbiórka, organizowana przez Bank Żywności, przeszła nasze najśmielsze oczekiwania. Dzięki hojnym darczyńcom pozyskaliśmy ponad 500 kg różnych produktów. Można śmiało powiedzieć, że będą to ,,święta godne, a nie głodne! Bardzo dziękujemy  klientom sklepów Gram (ul.Płocka oraz ul.Jana Pawłą II) za dary serca, a także kierownictwu tych marketów za umożliwienie przeprowadzenia akcji.

                                                      

                                                                       

                                                                                                                                                                        Informacja SCWEW.