15 grudnia 2021 r. uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcących się
w zawodzie technik rachunkowości oraz technik ekonomista wysłuchali prelekcji

pt.”Podstawowe zagadnienia dotyczące podatku VAT”  zorganizowanej  przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- Oddział Okręgowy w Warszawie.

Prelekcję wygłosiła Pani Joanna Podkówka- Sędek – specjalista z zakresu podatku VAT.

Uczniowie będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach, których celem jest przybliżenie praktycznych aspektów pracy głównego księgowego.