Kolejny raz nasi uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu Mazowsze- stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Celem projektu  jest wzrost efektywności i skuteczności w zakresie kształcenia zawodowego, tak, aby odpowiadało ono na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. Uczestnictwo w projekcie ma na celu pomoc w rozwijaniu swoich pasji. Uczniowie dokonują zakupu urządzeń i materiałów w wysokości 5000 zł, które wykorzystają  min. w realizacji zadań ujętych w planie rozwoju zawodowego i w dalszej nauce w szkole czy na studiach. Na liście 518 uczniów spośród około 1000 kandydatów znalazło się aż 4 uczniów naszej szkoły.

A oto nasi stypendyści:

1.  Paweł Filant – Realizuje działania z zakresu druku 3D.

2.   Milena Gołębiewska –Tworzy szereg zadań z zakresu grafiki rastrowej i wektorowej.

3.     Natalia Zielińska –Opracowuje i rozwija znajomość zagadnień związanych z drukiem cyfrowym.

4.     Dominika Tarka- Projektuje i tworzy strony internetowe.

Opiekę nad stypendystami sprawują nauczyciele: Aneta Kaczyńska, Dariusz Zieliński, Małgorzata Opalska.