Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

Działalność Szkół Stowarzyszonych koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:

* Problemy światowe oraz rola ONZ w ich rozwiązywaniu.

* Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju.

* Pokój i prawa człowieka.

* Nauczanie międzykulturowe.