Działalność Szkół Stowarzyszonych koncentruje się wokół czterech podstawowych zagadnień:

* Problemy światowe oraz rola ONZ w ich rozwiązywaniu.

* Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju.

* Pokój i prawa człowieka.

* Nauczanie międzykulturowe.