W marcu 2019r odbyła się piąta edycja konkursu przysłów i idiomów niemieckojęzycznych tematycznie związanych z jedzeniem, kulinariami i kuchnią np.:,,Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jest”, ,,Głód to najlepszy kucharz” i wiele innych.

     Celem konkursu było zapoznanie uczniów z przysłowiami i idiomami, z którymi rzadko mają okazję zetknąć się na zajęciach języka niemieckiego, poszerzenie ogólnego słownictwa oraz zmotywowanie ich do samodzielnej pracy w domu. Konkurs miał charakter testu pisemnego sprawdzającego znajomość ok.100 przysłów i zwrotów, które uczniowie otrzymali do nauki na miesiąc przed konkursem.

Najlepsze w konkursie okazały się:

- I miejsce  - Milena Gołębiewska  ( kl.II TG)

- III miejsce  - Natalia Grudzińska  ( kl.II TOT)

- III miejsce  - Karolina Ciska  ( kl.II LOPP )

- III miejsce - Patrycja Skibińska  ( kl.II LOPP)

Konkurs został on zorganizowany i przeprowadzony przez nauczyciela języka niemieckiego p.Jolantę Watkowską.

 

ŚLUBOWANIE KLAS STRAŻACKICH W ZS NR 2 W SIERPCU

 

26 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Strażackich Liceum Ogólnokształcącego.

       W ceremonii ślubowania wzięli udział: p. Katarzyna Majewska -                 p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, ksiądz kanonik dr hab. Sławomir Zalewski - Proboszcz Parafii Farnej, p. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego    w Sierpcu, brygadier Paweł Sekulski - z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, mł. brygadier Waldemar Goczyński - z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sierpcu, dyrektorzy szkół       i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.

       Ślubowaniu towarzyszyły liczne życzenia realizowania swoich pasji, podejmowania działań  w kierunku rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu pożarnictwa. Przypominano, że bycie strażakiem to nie tylko zawód, ale też służba  i pasja.

       Uczniowie klas I i II LOS złożyli przysięgę. Przywilej ślubowania uczniów klas strażackich na sztandar szkoły złożyli: Katarzyna Cyn (II LOS), Mateusz Bawoł (II LOS), Gabriela Krzemińska (I LOS) i Dawid Dębski (I LOS). Rotę ślubowania odczytał wychowawca klasy I LOS p. Bartłomiej Kanty. Brygadier Paweł Sekulski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia klasy strażackiej.

       Uroczystość została wzbogacona koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu pod batutą p. Michała Głowackiego     i programem artystycznym w wykonaniu grupy Mażoretek Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, pod opieką p. Justyny Adamskiej.

       Po zakończeniu uroczystości rodzice zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.

32544_b
32544_b
32545_b
32545_b
32550_b
32550_b
32559_b
32559_b
32560_b
32560_b
32570_b
32570_b
32571_b
32571_b
32594_b
32594_b
32542_b
32542_b
32612_b
32612_b
32623_b
32623_b
32624_b
32624_b
32627_b
32627_b
52746955_552618381812540_5705029738158882816_n
52746955_552618381812540_5705029738158882816_n
52769521_460783374459283_177487041016102912_n
52769521_460783374459283_177487041016102912_n
52782499_412981599270610_945881008375332864_n
52782499_412981599270610_945881008375332864_n
SP
SP
32537_b
32537_b
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

     Dnia 19 stycznia 2019r odbyła się już po raz dwudziesty ósmy choinka noworoczna dla dzieci z miasta i gminy Sierpc zorganizowana przez Caritas parafii farnej, MOPS w Sierpcu we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu  ZS nr 2.

     Część oficjalną rozpoczęła pani Hanna Wiktor – przewodnicząca sierpeckiego oddziału Caritas, która powitała wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz zaproszonych gości. Głos zabrał także ks. proboszcz Sławomir Zalewski, który w swojej refleksji stwierdził, iż ,,caritas” wypływająca z serca człowieka objawia się poprzez konkretne zachowania i czyny a wyrazem tego jest bycie razem właśnie podczas takich spotkań. Słowa podziękowania skierowano na ręce pani Aliny Olszewskiej dyrektor MOPS, ks.Łukasza Gacha opiekuna Caritas, wolontariuszy Zespołu Szkół nr 2 i ich opiekunów oraz pana Jarosława Żmijewskiego dyrektora CKiSZ, który jest gospodarzem choinkowych zabaw. Szczególne podziękowania popłynęły w stronę starosty sierpeckiego pana Mariusza Turalskiego, który obchodził w tym roku 15-lecie współpracy z Caritas. Na tę okoliczność otrzymał on dyplom UBI CARITAS wyrażający uznanie i wdzięczność  za wspieranie działalności wolontariackiej. Na zakończenie tej części wymieniono również sponsorów paczek oraz placówki, które zaangażowały się w zbiórkę maskotek.

     Z racji na żałobę narodową zrezygnowano z części artystycznej. Po przemówieniach oficjalnych wszyscy zebrani udali się na salę lustrzaną, gdzie zaśpiewano wspólnie kolędę, po czym wszyscy zatańczyli taniec z Mikołajem. Około 250 dzieci otrzymało podarunki oraz pluszaki. Chętni mieli możliwość pomalowania sobie twarzy i paznokci. O dobrą atmosferę dbali wolontariusze z Ekonomika wraz  z p. B.Krajewską, p.M.Gołębiewską oraz p. J.Watkowską. Pomimo tego, że nie odbyła się tradycyjna zabawa, spotkanie można uznać za udane.

 

 

 

     Uczniowie naszej szkoły przygotowali program słowno–muzyczny przed mszą  rozpoczynającą święta Bożego Narodzenia. Zebranych wiernych parafii farnej zachwyciło wykonanie ,,Ave Maria” przez Małgorzatę Strześniewską. Młodzieży Ekonomika bardzo serdecznie podziękował ksiądz kanonik Sławomir Zalewski – proboszcz parafii.