Światowy Dzień Ziemi, największe świeckie święto świata! Jest obchodzone obecnie w 192 krajach 22 kwietnia przez ponad miliard ludzi. Jest to święto jednoczące obywateli bez względu na kolor skóry, religię, polityczne przekonania, uczące troski o dobro wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne, przyroda, ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom.

Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych. W naszej szkole uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Jacka Rzepeckiego, p. Marii Gołębiewskiej, p. Marii Studzińskiej przygotowali kampanię informacyjną i edukacyjną pod hasłem tegorocznej edycji Dnia Ziemi. Włączyli się również do aktywnego uczestnictwa w XII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem: „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, w której zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu, gdyż zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Wspierając selektywną zbiórkę odpadów zbierali zużyte baterie i makulaturę.

Ogromnym darem naszej planety są miliony gatunków, które znamy i kochamy. Wiele wciąż nie zostało jeszcze odkrytych. Niestety, ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę przyrody, w wyniku czego świat stoi przed największym wymieraniem od czasów dinozaurów (ponad 60 milionów lat temu). Ale w przeciwieństwie do losu dinozaurów, szybkie wymieranie gatunków w naszym świecie jest wynikiem działalności człowieka. Bezprecedensowe globalne zniszczenie i szybka redukcja populacji roślin i dzikiej fauny i flory są bezpośrednio związane z przyczynami wynikającymi z działalności człowieka: zmianami klimatu, wylesianiem, utratą siedlisk, handlem i kłusownictwem, niezrównoważonym rolnictwem, zanieczyszczeniem środowiska i pestycydami – to tylko kilka przykładów. Oddziaływania te są dalekosiężne. Jeśli nie będziemy działać teraz, wyginięcie może być najtrwalszym dziedzictwem ludzkości.

Oto kilka krótkich faktów na temat obecnej fali wymierania:

·   Żyjemy w okresie największego wymierania gatunków w ciągu ostatnich 60 milionów lat. Zwykle rocznie wygasa od jednego do pięciu gatunków. Naukowcy szacują jednak, że obecnie tracimy gatunki od 1000 do 10 000 razy więcej niż normalnie. Wiele gatunków zniknie, zanim dowiemy się o nich lub o korzyściach, jakie przynoszą na naszej planecie.

·   Nowe badania sugerują, że populacje owadów zmniejszyły się w Niemczech o ponad 75% w ciągu ostatnich 28 lat. Jest to bardzo niepokojące: 80% dzikich roślin potrzebuje pszczół i innych owadów do zapylania, a 60% gatunków ptaków potrzebuje owadów jako pokarmu. 

·   Zniszczenie środowiska, eksploatacja i zmiany klimatyczne siedlisk powodują utratę połowy populacji dzikich zwierząt na świecie. 

·   Naczelne, nasi najbliżsi krewni ze świata zwierząt, są szczególnie zagrożeni. Blisko 60% z 504 gatunków naczelnych na świecie jest zagrożonych wyginięciem, a 75% gatunków naczelnych odnotowuje poważny spadku populacji. 

·   Na całym świecie rocznie ponad 650 000 ssaków morskich zostaje złowionych lub poważnie rannych przez urządzenia połowowe. 

·   W ciągu ostatnich 20 lat około 75% wszystkich gatunków wielorybów zębatych, takich jak delfiny, morświny i 65% gatunków wielorybów fiszbinowych (humbak, wieloryb błękitny) i 65% gatunków płetwonogich (lwy morskie) ucierpiało w wyniku połowów na całym świecie. 

·   40% światowych gatunków ptaków zanika, a 1 na 8 jest zagrożony wyginięciem na świecie. 

·   Nasze wielkie koty, w tym tygrysy, lamparty i gepardy, znajdują się w krytycznym spadku, a wiele z nich wyginie w następnej dekadzie. Koty świata są zabijane ze względu na mięso i skóry. Największym na świecie rynkiem zbytu tych krytycznie zagrożonych gatunków wraz z czarnym nosorożcem pozostają Chiny. 

·   Populacje jaszczurek są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Ostatnie badania pokazują, że jeśli obecny spadek populacji jaszczurek będzie trwał, 40% wszystkich gatunków jaszczurek wymrze do 2080 roku.

·   Populacja amerykańskich bizonów liczyła kiedyś miliony. Wędrowały od Alaski do Meksyku. Obecnie zajmują mniej niż jeden procent ich pierwotnego siedliska. Ich istniejące siedlisko jest tak małe i ściśle kontrolowane, że bizony, które przeżyły, są traktowane jak bydło. 

001
001
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

     W dniach 29–30 marca 2019r odbyła się coroczna wiosenna Ogólnopolska Zbiórka Żywności organizowana przez Caritas pod hasłem,,Tak.Pomagam!” W akcji wzięło udział 60 wolontariuszy z Zespołu Szkół nr 2 w Sierpcu. Zbierali oni artykuły z długim terminem przydatności w sklepach sieci Biedronka, Lidl oraz Mila. Każdy chętny mógł wesprzeć potrzebujących i wrzucić coś do koszyka. Z zebranych produktów najuboższe rodziny przygotują świąteczne posiłki i będą mogły cieszyć się wielkanocnym śniadaniem. Święta Wielkiej Nocy to bardzo ważny czas, kiedy każdemu człowiekowi potrzebna jest bliskość drugiej osoby. Za pomocą prostego gestu można pokazać ludziom, którzy z różnych życiowych powodów znaleźli się w ciężkiej sytuacji, że nie są sami. Dziękujemy zatem darczyńcom za konkretną pomoc, wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas, a kierownikom w/w sklepów za możliwość przeprowadzenia zbiórki.

 

                                                                                                          Opiekunowie SKW

 

 

     29 marca 2019r w Zespole Szkół nr 2 odbyła się kolejna, wiosenna edycja warsztatów językowych angielsko–niemieckich dla uczniów kończących gimnazjum i po raz pierwszy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Na zajęcia zaproszono klasę trzecią Gimnazjum Miejskiego w Sierpcu wraz z opiekunem p.Agnieszką Opolską oraz klasę VIIIa ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sierpcu z p.Elżbietą Szczepańską i klasę VIIIa ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierpcu z p.Krystyną Skowrońską. Organizatorami spotkania byli nauczyciele języków obcych: pani Joanna Rzepecka - nauczyciel języka angielskiego oraz pani Jolanta Watkowska - nauczyciel języka niemieckiego.

     Zajęcia odbywały się pod hasłem: ,,Greif zum Buch/Enjoy reading” i miały na celu uświadomienie młodym ludziom, że książki mają ogromną wartość, bo rozwijają człowieka i poszerzają jego horyzonty. Celem zajęć było utrwalenie i poszerzenie słownictwa z powyższego kręgu tematycznego. Przygotowano specjalny wystrój sali w postaci plakatów, kącika czytelniczego. Motywem przewodnim lekcji były skrzydła niosące przesłanie, iż czytanie dodaje skrzydeł (,,Reading gives you wings”=,,Lesen beflügelt”). Warsztaty wpisały się równocześnie w ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, który jest obecnie realizowany  w Polsce.

      Zajęcia prowadzono na przemian w dwóch językach: angielskim i niemieckim. Pierwsza część służyła rozgrzewce językowej. Uczniowie siedząc w kręgu wypowiadali swoje zdanie na temat czytania zgodnie z wylosowanym słowem. Następnie reagowali wstając lub siedząc na zadawane pytania dotyczące przyzwyczajeń czytelniczych. Druga faza lekcji opierała się na pracy grupowej. Każda grupa miała swojego opiekuna. Goście zostali podzieleni na grupy zgodnie z rodzajami książek. Otrzymali oni zestawy banku słów w obu językach. Młodzież wykonywała szereg zadań związanych z czytelnictwem: nazwanie rodzajów książek, łączenie pytań z odpowiedziami, ćwiczenie ze słuchu, tłumaczenie motywów, dla których warto czytać. Ponadto uczniowie rozwiązywali krzyżówki w obu językach. Odpowiadali na pytania z kapelusza dotyczące ulubionych książek, autorów, wyrażali swoje opinie. Trzymający w napięciu okazał się również quiz dotyczący nagród literackich, różnych akcji promujących czytelnictwo oraz targów i dni książki.

     Po podsumowaniu rywalizacji grupowej wszyscy mogli  poczęstować się babeczkami, które były udekorowane pięknymi cytatami z języku angielskim i niemieckim. Każda sentencja skłaniała do konkretnych przemyśleń na temat czytania. Na zakończenie uczniowie dokonali oceny warsztatów zapisując na skrzydłach różnorakie określenia: ,,wertvoll, funny, great...” Informacja zwrotna jaką otrzymali prowadzący świadczy o tym, że zarówno gimnazjaliści jak i ósmoklasiści owocnie spędzili czas w Ekonomiku. 

     Organizatorzy serdecznie dziękują dyrekcji powyższych szkół za przyjęcie zaproszenia, zaś uczniom i opiekunom za przybycie i miły klimat.

 

 

 

 

 

                                        

19.03.2019 r. w naszej szkole uczniowie z klas 4 TOT/TE: Magdalena Malinowska, Monika Wiśniewska, Paulina Grochocka i 1TG: Mateusz Łaguna, przeprowadzili quiz-"5 minut na geografię". Pytania dotyczyły województwa mazowieckiego. Obejmowały one takie zagadnienia jak: najważniejsze atrakcje, zabytki, ukształtowanie terenu, gleby, surowce mineralne, warunki klimatyczne, wody płynące i stojące, formy ochrony przyrody, zadania z mapą. Każda klasa miała możliwość sprawdzenia swoich wiadomości. Quiz cieszył się dużym powodzeniem, a uczniów którzy podawali prawidłowe odpowiedzi nagrodzono. Organizatorami byli nauczyciele geografii: p. Maria Studzińska, p. Maria Gołębiewska i p. Jacek Rzepecki. Zapraszamy za rok.