PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Programy Regionalne

Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

w ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W SIERPCU

 

1.Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych

PROJEKT 1

 

2.Mistrzowie Kompetencji

PROJEKT 2

3. Erasmus +

HISZPAŃSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE UCZNIÓW EKONOMIKA      W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + w ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Konferencja Podsumowująca projekt "Zawodowa Praktyka dla Ekonomika 2"

 

4. Program pt. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

 

 

5. Projekt „ Z EKONOMIKIEM W EUROPEJSKĄ PRZYGODĘ”             – PO VER

Sierpecki "EKONOMIK" na stażu w Hiszpanii

Projekt "Z EKONOMIKIEM W EUROPEJSKĄ PRZYGODĘ"  - PO VER

Lekcje Języka Hiszpańskiego

Z Ekonomikiem w europejską przygodę

ZWIEDZANIE GRANADY

PRAKTYKI W HISZPANII

Podsumowanie projektu " Z Ekonomikiem w Europejską przygodę" PO VER

6. Projekt „ Z EKONOMIKIEM W SZEROKI ŚWIAT” w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 Regulamin rekrutacji w projekcie.

Przygotowania Ekonomika do wyjazdu na staż do Hiszpanii.

Praktyki w Hiszpanii

7. Kolejna edycja projektu Mazowsze-stypendia dla uczniów szkół zawodowych.


8. Projekt „ NOWE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE DLA UCZNIÓW EKONOMIKA” w ramach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Przygotowanie uczniów Ekonomika do wyjazdu na staż do Hiszpanii.

9. Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024-"Aktywna tablica".

Informacje o rządowym programie-"Aktywna tablica".

Scenariusz lekcji otwartej-Prawo atorskie.

Scenariusz lekcji otwartej z biologii.

10. „ Europejskie doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika"- kolejny projekt w ramach programu Erasmus+.

Informacje o projekcie "Europejskie doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika"..

Wyjazd uczniów do Hiszpanii.

 

Wykaz podręczników do klasy I

w Zespole Szkół Nr 2

im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

w roku szkolnym 2015/2016

Zadania wolontariusza:

Jest odpowiedzialny, obowiązkowy i bezinteresowny.

Daje dobry przykład swoim zachowaniem.

Umie współdziałać w zespole, jest życzliwy w stosunku do kolegów i koleżanek.

Na spotkaniach pomaga młodszym kolegom.

Odważnie i z radością wykonuje obowiązki wolontariusza.

Jest wrażliwy na krzywdę innych.

Jest tolerancyjny dla innych.

Chętnie dzieli się z innymi.

Potrafi dawać, a nie tylko brać.

Niesie pomoc duchową i materialną ludziom potrzebującym.

Pomaga rozwiązywać problemy w swoim otoczeniu.

Bierze czynny udział w akcjach z radością poświęcając swój wolny czas.

Uczniowie Zespołu Szkół nr2 w Sierpcu 
mają możliwość zakwaterowania w Internacie przy ulicy  Armii Krajowej 8a/1

Numer telefonu internatu: (024) 275 - 25 - 12