6 września 2022 r. 29 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Marbelli w Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe  Ekonomika” realizowanego ze środków programu Erasmus+.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcący się w zawodach:

  • technik rachunkowości,
  • technik organizacji turystyki,
  • technik spedytor,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,

                                            

                                                                                   

                                                     

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas pierwszych odbędzie się  1 września o godz. 9:00 w sali gimnastycznej.

Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w klasach o godz. 10:00.

Wycieczka edukacyjna Kraków – Oświęcim – Wieliczka

w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”

Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu przystąpił do ministerialnego programu „Poznaj Polskę”, w ramach którego uzyskał dofinansowanie trzydniowej wycieczki edukacyjnej w wysokości 14552,00 zł, co stanowi 80% całkowitych kosztów zadania.

Wycieczka odbyła się w dniach 6-8 czerwca 2022 r., uczestniczyły w niej uczennice klas I i III liceum ogólnokształcącego, łącznie z opiekunami 26 osób. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie punktów edukacyjnych wybranych z listy opublikowanej przez MEiN.

Trakt Królewski w Krakowie

Zwiedzanie Krakowa rozpoczęliśmy od Starego Miasta. W czasie wędrówki trasą Traktu Królewskiego przewodnik przybliżał nam historię miasta oraz opisywał charakterystyczne elementy średniowiecznego układu architektonicznego, m.in. Rynek Główny, Sukiennice. W kościele Mariackim mogliśmy podziwiać gotycki ołtarz autorstwa Wita Stwosza czy witraże wykonane przez Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Zwieńczeniem tego edukacyjnego spaceru była wizyta na Wawelu. Poznawaliśmy dzieje tego pomnika historii oraz jego znaczenie w kształtowaniu się naszej tożsamości narodowej, tradycji kulturowej i religijnej. Mogliśmy zobaczyć znane dotychczas z podręczników lub fotografii najcenniejsze zabytki i dzieła sztuki Zamku Królewskiego i katedry wawelskiej, m.in. renesansowe krużganki, grobowce królów, bohaterów i wieszczów narodowych, królewskie kaplice.

Krakowski Kazimierz

Udaliśmy się również do historycznej dzielnicy Krakowa, której krajobraz kształtowany był przez wielowiekowe sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. Wędrując uliczkami Kazimierza, poznawaliśmy sięgającą XIV w. historię osadnictwa żydowskiego w tym miejscu oraz rolę wyznawców judaizmu w rozwoju tej części miasta. Zwiedziliśmy także ekspozycję w Fabryce Emalia Oskara Schindlera, która - jak się okazało – nie jest miejscem poświęconym wyłącznie znanemu z filmu Spielberga niemieckiemu przedsiębiorcy ratującemu swoich żydowskich pracowników przed zagładą. Jest to przede wszystkim muzeum II wojny światowej, w którym bogata wystawa obrazuje wspólne losy Polaków i Żydów podczas okupacji hitlerowskiej.

Muzeum „Rydlówka” w Krakowie

Świetnym uzupełnieniem krakowskiego programu wycieczki były odwiedziny w znajdującym się w dawnej wsi Bronowice Małe zabytkowym dworku Włodzimierza Tetmajera (później Lucjana Rydla), w którym odbyło się wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Wydarzenie to stało się inspiracją dla Stanisława Wyspiańskiego do napisania dramatu narodowego. Przewodnik oprowadzał nas po kolejnych izbach domu, informując, gdzie odbywały się tańce, gdzie uczta, a gdzie oczepiny. Oglądaliśmy obrazy krakowskich malarzy, którzy byli częstymi gośćmi Tetmajera, a także fotografie rodzinne,  pamiątkowe przedmioty, rękopisy, stroje. Sam dworek i jego malownicze otoczenie rozbudzają wyobraźnię i pozwalają skonfrontować własne wyobrażenia o bronowickiej chacie z „Wesela” z rzeczywistym jej wyglądem i umiejscowieniem.

Były nazistowski obóz zagłady Auschwitz I i Auschwitz II – Birkenau

Niewątpliwie najtrudniejszym przeżyciem było dla nas zwiedzanie dawnego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Miejsce to jest pomnikiem historii, a zarazem symbolem Holokaustu i nazistowskich zbrodni przeciwko ludzkości. W kolejnych blokach Auschwitz I odsłaniały się przed nami koszmarne obrazy przeszłości z czasów II wojny światowej, które tym silniej oddziaływały na wyobraźnię, że niektóre obiekty zachowano w niemalże niezmienionym stanie. Mieliśmy okazję pogłębić wiedzę na temat systemu zorganizowania obozu, procesu dehumanizacji i jego tragicznych skutków, odwiedzając m.in. celę śmierci o. Maksymiliana Kolbego, komorę gazową i krematorium. Drugi etap zwiedzania odbywał się w Auschwitz II – Birkenau, gdzie mogliśmy przekonać się, w jakich warunkach przetrzymywani byli więźniowie. Obejrzeliśmy też rampę kolejową, na której dokonywano rozładunku transportów.

Kopalnia Soli w Wieliczce

Ostatnim zwiedzanym przez nas punktem edukacyjnym była Kopalnia Soli w Wieliczce. Pobyt w tym miejscu był okazją do zapoznania się z jego geologiczną genezą oraz rolą żup solnych w rozwoju Krakowa. Spacer odbywał się najbardziej znanym szlakiem turystycznym, który prowadzi przez najcenniejsze rejony podziemi – chodniki, komory, kaplice i jeziorka solankowe. Opowieści przewodnika o znaczeniu soli w naturze i w historii świetnie uzupełniały ekspozycje, pokazy multimedialne, efekty dźwiękowe i świetlne. Poznawaliśmy także zmieniające się na przestrzeni wieków narzędzia i sposoby wydobywania soli oraz etos pracy górnika. Po zakończeniu zwiedzania kopalni mogliśmy odpocząć w tężni solankowej, która znajduje się w pobliskim parku.

                                                   

Pod koniec kwietnia 2022r w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się niecodzienne warsztaty angielsko-niemiecko-francuskie pod hasłem ,,Znajomy język obcy”. Były one przeznaczone dla klas ósmych szkół podstawowych. W murach Ekonomika gościliśmy uczniów z SP nr 2 w Sierpcu z p.Agnieszką Opolską oraz grupę z SP nr 3 w Sierpcu z p.Grażyną Danik. Zajęcia z obiema grupami przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

 

Celem spotkania było podkreślenie znaczenia języków obcych we współczesnym świecie, a także uzmysłowienie młodzieży, że języki obce wcale nie są takie obce, jak nam się wydaje. Jedną z przyczyn może być wielość zapożyczeń z różnych języków, które funkcjonują w polszczyźnie. Na przestrzeni wieków przywędrowały do nas i zadomowiły się różne słowa, o których pochodzeniu często nie mamy pojęcia. Można by powiedzieć przekornie: ,,Nawet nie wiesz, że mówisz po francusku! albo ,,Czy wiesz, że mówisz po niemiecku?” Ze względu na te właśnie zapożyczenia dany język obcy powinien wydać się znajomy, a tym samym bardziej przyjazny. Mając świadomość, że na starcie już coś umiemy, wzrasta nasza motywacja, co jest ważne podczas przygody z językiem.

                                                                                           

Na początku każdej z lekcji miała miejsce integracja w kole, podczas której uczniowie identyfikowali zapożyczenia pochodzące z różnych języków: galicyzmy, germanizmy, italianizmy, bohemizmy i hungaryzmy. Poznali cały wachlarz wyrazów wraz z ich rysem historycznym np. makijaż, wihajster, makaron, anioł, hejnał... Następnie w grze ,,Bingo” zadawali sobie nawzajem pytania dotyczące upodobań językowych.

 

W dalszej części podzielono uczniów na pięć zespołów zgodnie z rodzajami zapożyczeń. Rywalizacja grupowa rozpoczęła się od pytań typu prawda-fałsz, które odnosiły się do wcześniej poznanych zapożyczeń. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki w języku angielskim lub niemieckim na bazie słownictwa związanego z nauką języków obcych. Ciekawostką była wypowiedź Steffena Möllera na temat języka niemieckiego, z której uczniowie mieli wypisać niemieckie zapożyczenia. Z kolei ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego dotyczące zasad savoir-vivre miało na celu poszerzenie horyzontów młodzieży w kwestii zasad dobrego wychowania, etykiety, konwenansów i stylu bycia (słownictwo z języka francuskiego). Uczniowie tłumaczyli też argumenty dotyczące uczenia się języków obcych, a następnie odpowiadali na pytania odnoście nauki języków w szkole. Pojawił się także quiz, a w nim różne ciekawostki językowe. Po podsumowaniu pracy w zespołach nastąpiła ewaluacja zajęć, a na koniec zaproszono gości na skosztowanie pysznych muffinek ozdobionych cytatami o roli języków.

 

Warsztaty zostały ocenione bardzo pozytywnie. Mamy nadzieję, że poprzez przywołanie aspektu zapożyczeń udało się w pewien sposób ,,oswoić” języki obce, które niewątpliwie ,,są drogą ku przyszłości”. Warto na koniec podkreślić choć jedną spośród wielu myśli znanych filozofów: ,,Znajomość języków jest bramą do wiedzy” (Roger Bacon).

 

Organizatorzy spotkania (p.J.Rzepecka-nel jęz.francuskiego i angielskiego oraz p.J.Watkowska-nel jęz.niemieckiego) bardzo dziękują uczniom klas ósmych i ich opiekunom za przybycie i dobrą zabawę.