Zadania wolontariusza:

Jest odpowiedzialny, obowiązkowy i bezinteresowny.

Daje dobry przykład swoim zachowaniem.

Umie współdziałać w zespole, jest życzliwy w stosunku do kolegów i koleżanek.

Na spotkaniach pomaga młodszym kolegom.

Odważnie i z radością wykonuje obowiązki wolontariusza.

Jest wrażliwy na krzywdę innych.

Jest tolerancyjny dla innych.

Chętnie dzieli się z innymi.

Potrafi dawać, a nie tylko brać.

Niesie pomoc duchową i materialną ludziom potrzebującym.

Pomaga rozwiązywać problemy w swoim otoczeniu.

Bierze czynny udział w akcjach z radością poświęcając swój wolny czas.