6 września 2022 r. 29 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowy staż zagraniczny do Marbelli w Hiszpanii w ramach projektu „Europejskie doświadczenia zawodowe  Ekonomika” realizowanego ze środków programu Erasmus+.

W projekcie uczestniczą uczniowie klas trzecich i czwartych technikum kształcący się w zawodach:

  • technik rachunkowości,
  • technik organizacji turystyki,
  • technik spedytor,
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej,