Pod koniec kwietnia 2022r w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyły się niecodzienne warsztaty angielsko-niemiecko-francuskie pod hasłem ,,Znajomy język obcy”. Były one przeznaczone dla klas ósmych szkół podstawowych. W murach Ekonomika gościliśmy uczniów z SP nr 2 w Sierpcu z p.Agnieszką Opolską oraz grupę z SP nr 3 w Sierpcu z p.Grażyną Danik. Zajęcia z obiema grupami przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

 

Celem spotkania było podkreślenie znaczenia języków obcych we współczesnym świecie, a także uzmysłowienie młodzieży, że języki obce wcale nie są takie obce, jak nam się wydaje. Jedną z przyczyn może być wielość zapożyczeń z różnych języków, które funkcjonują w polszczyźnie. Na przestrzeni wieków przywędrowały do nas i zadomowiły się różne słowa, o których pochodzeniu często nie mamy pojęcia. Można by powiedzieć przekornie: ,,Nawet nie wiesz, że mówisz po francusku! albo ,,Czy wiesz, że mówisz po niemiecku?” Ze względu na te właśnie zapożyczenia dany język obcy powinien wydać się znajomy, a tym samym bardziej przyjazny. Mając świadomość, że na starcie już coś umiemy, wzrasta nasza motywacja, co jest ważne podczas przygody z językiem.

                                                                                           

Na początku każdej z lekcji miała miejsce integracja w kole, podczas której uczniowie identyfikowali zapożyczenia pochodzące z różnych języków: galicyzmy, germanizmy, italianizmy, bohemizmy i hungaryzmy. Poznali cały wachlarz wyrazów wraz z ich rysem historycznym np. makijaż, wihajster, makaron, anioł, hejnał... Następnie w grze ,,Bingo” zadawali sobie nawzajem pytania dotyczące upodobań językowych.

 

W dalszej części podzielono uczniów na pięć zespołów zgodnie z rodzajami zapożyczeń. Rywalizacja grupowa rozpoczęła się od pytań typu prawda-fałsz, które odnosiły się do wcześniej poznanych zapożyczeń. Kolejnym zadaniem było rozwiązanie krzyżówki w języku angielskim lub niemieckim na bazie słownictwa związanego z nauką języków obcych. Ciekawostką była wypowiedź Steffena Möllera na temat języka niemieckiego, z której uczniowie mieli wypisać niemieckie zapożyczenia. Z kolei ćwiczenie na rozumienie tekstu czytanego dotyczące zasad savoir-vivre miało na celu poszerzenie horyzontów młodzieży w kwestii zasad dobrego wychowania, etykiety, konwenansów i stylu bycia (słownictwo z języka francuskiego). Uczniowie tłumaczyli też argumenty dotyczące uczenia się języków obcych, a następnie odpowiadali na pytania odnoście nauki języków w szkole. Pojawił się także quiz, a w nim różne ciekawostki językowe. Po podsumowaniu pracy w zespołach nastąpiła ewaluacja zajęć, a na koniec zaproszono gości na skosztowanie pysznych muffinek ozdobionych cytatami o roli języków.

 

Warsztaty zostały ocenione bardzo pozytywnie. Mamy nadzieję, że poprzez przywołanie aspektu zapożyczeń udało się w pewien sposób ,,oswoić” języki obce, które niewątpliwie ,,są drogą ku przyszłości”. Warto na koniec podkreślić choć jedną spośród wielu myśli znanych filozofów: ,,Znajomość języków jest bramą do wiedzy” (Roger Bacon).

 

Organizatorzy spotkania (p.J.Rzepecka-nel jęz.francuskiego i angielskiego oraz p.J.Watkowska-nel jęz.niemieckiego) bardzo dziękują uczniom klas ósmych i ich opiekunom za przybycie i dobrą zabawę.