Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

Światowy Dzień Ziemi, największe świeckie święto świata! Jest obchodzone obecnie w 192 krajach 22 kwietnia przez ponad miliard ludzi. Jest to święto jednoczące obywateli bez względu na kolor skóry, religię, polityczne przekonania, uczące troski o dobro wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne, przyroda, ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom.

Światowy Dzień Ziemi to prowadzona na całym świecie akcja promocji postaw ekologicznych. W naszej szkole uczniowie pod opieką nauczycieli: p. Jacka Rzepeckiego, p. Marii Gołębiewskiej, p. Marii Studzińskiej przygotowali kampanię informacyjną i edukacyjną pod hasłem tegorocznej edycji Dnia Ziemi. Włączyli się również do aktywnego uczestnictwa w XII edycji ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem: „Oddaj zużyty telefon komórkowy”, w której zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego recyklingu, gdyż zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. Wspierając selektywną zbiórkę odpadów zbierali zużyte baterie i makulaturę.

Ogromnym darem naszej planety są miliony gatunków, które znamy i kochamy. Wiele wciąż nie zostało jeszcze odkrytych. Niestety, ludzie nieodwracalnie naruszyli równowagę przyrody, w wyniku czego świat stoi przed największym wymieraniem od czasów dinozaurów (ponad 60 milionów lat temu). Ale w przeciwieństwie do losu dinozaurów, szybkie wymieranie gatunków w naszym świecie jest wynikiem działalności człowieka. Bezprecedensowe globalne zniszczenie i szybka redukcja populacji roślin i dzikiej fauny i flory są bezpośrednio związane z przyczynami wynikającymi z działalności człowieka: zmianami klimatu, wylesianiem, utratą siedlisk, handlem i kłusownictwem, niezrównoważonym rolnictwem, zanieczyszczeniem środowiska i pestycydami – to tylko kilka przykładów. Oddziaływania te są dalekosiężne. Jeśli nie będziemy działać teraz, wyginięcie może być najtrwalszym dziedzictwem ludzkości.

Oto kilka krótkich faktów na temat obecnej fali wymierania:

·   Żyjemy w okresie największego wymierania gatunków w ciągu ostatnich 60 milionów lat. Zwykle rocznie wygasa od jednego do pięciu gatunków. Naukowcy szacują jednak, że obecnie tracimy gatunki od 1000 do 10 000 razy więcej niż normalnie. Wiele gatunków zniknie, zanim dowiemy się o nich lub o korzyściach, jakie przynoszą na naszej planecie.

·   Nowe badania sugerują, że populacje owadów zmniejszyły się w Niemczech o ponad 75% w ciągu ostatnich 28 lat. Jest to bardzo niepokojące: 80% dzikich roślin potrzebuje pszczół i innych owadów do zapylania, a 60% gatunków ptaków potrzebuje owadów jako pokarmu. 

·   Zniszczenie środowiska, eksploatacja i zmiany klimatyczne siedlisk powodują utratę połowy populacji dzikich zwierząt na świecie. 

·   Naczelne, nasi najbliżsi krewni ze świata zwierząt, są szczególnie zagrożeni. Blisko 60% z 504 gatunków naczelnych na świecie jest zagrożonych wyginięciem, a 75% gatunków naczelnych odnotowuje poważny spadku populacji. 

·   Na całym świecie rocznie ponad 650 000 ssaków morskich zostaje złowionych lub poważnie rannych przez urządzenia połowowe. 

·   W ciągu ostatnich 20 lat około 75% wszystkich gatunków wielorybów zębatych, takich jak delfiny, morświny i 65% gatunków wielorybów fiszbinowych (humbak, wieloryb błękitny) i 65% gatunków płetwonogich (lwy morskie) ucierpiało w wyniku połowów na całym świecie. 

·   40% światowych gatunków ptaków zanika, a 1 na 8 jest zagrożony wyginięciem na świecie. 

·   Nasze wielkie koty, w tym tygrysy, lamparty i gepardy, znajdują się w krytycznym spadku, a wiele z nich wyginie w następnej dekadzie. Koty świata są zabijane ze względu na mięso i skóry. Największym na świecie rynkiem zbytu tych krytycznie zagrożonych gatunków wraz z czarnym nosorożcem pozostają Chiny. 

·   Populacje jaszczurek są szczególnie narażone na zmiany klimatu. Ostatnie badania pokazują, że jeśli obecny spadek populacji jaszczurek będzie trwał, 40% wszystkich gatunków jaszczurek wymrze do 2080 roku.

·   Populacja amerykańskich bizonów liczyła kiedyś miliony. Wędrowały od Alaski do Meksyku. Obecnie zajmują mniej niż jeden procent ich pierwotnego siedliska. Ich istniejące siedlisko jest tak małe i ściśle kontrolowane, że bizony, które przeżyły, są traktowane jak bydło. 

001
001
02
02
03
03
04
04
05
05
06
06
07
07
08
08
09
09
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20