ŚLUBOWANIE KLAS STRAŻACKICH W ZS NR 2 W SIERPCU

 

26 lutego 2019 r. w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu odbyła się uroczystość Ślubowania Klas Strażackich Liceum Ogólnokształcącego.

       W ceremonii ślubowania wzięli udział: p. Katarzyna Majewska -                 p.o. Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, ksiądz kanonik dr hab. Sławomir Zalewski - Proboszcz Parafii Farnej, p. Bogusława Lewandowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Starostwa Powiatowego    w Sierpcu, brygadier Paweł Sekulski - z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu, mł. brygadier Waldemar Goczyński - z-ca dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej w Sierpcu, dyrektorzy szkół       i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki, grono pedagogiczne, rodzice oraz uczniowie.

       Ślubowaniu towarzyszyły liczne życzenia realizowania swoich pasji, podejmowania działań  w kierunku rozwijania swoich umiejętności i poszerzania wiedzy z zakresu pożarnictwa. Przypominano, że bycie strażakiem to nie tylko zawód, ale też służba  i pasja.

       Uczniowie klas I i II LOS złożyli przysięgę. Przywilej ślubowania uczniów klas strażackich na sztandar szkoły złożyli: Katarzyna Cyn (II LOS), Mateusz Bawoł (II LOS), Gabriela Krzemińska (I LOS) i Dawid Dębski (I LOS). Rotę ślubowania odczytał wychowawca klasy I LOS p. Bartłomiej Kanty. Brygadier Paweł Sekulski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia klasy strażackiej.

       Uroczystość została wzbogacona koncertem w wykonaniu Orkiestry Dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu pod batutą p. Michała Głowackiego     i programem artystycznym w wykonaniu grupy Mażoretek Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu, pod opieką p. Justyny Adamskiej.

       Po zakończeniu uroczystości rodzice zaprosili wszystkich gości na słodki poczęstunek.

32544_b
32544_b
32545_b
32545_b
32550_b
32550_b
32559_b
32559_b
32560_b
32560_b
32570_b
32570_b
32571_b
32571_b
32594_b
32594_b
32542_b
32542_b
32612_b
32612_b
32623_b
32623_b
32624_b
32624_b
32627_b
32627_b
52746955_552618381812540_5705029738158882816_n
52746955_552618381812540_5705029738158882816_n
52769521_460783374459283_177487041016102912_n
52769521_460783374459283_177487041016102912_n
52782499_412981599270610_945881008375332864_n
52782499_412981599270610_945881008375332864_n
SP
SP
32537_b
32537_b
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18