Dnia 19 stycznia 2019r odbyła się już po raz dwudziesty ósmy choinka noworoczna dla dzieci z miasta i gminy Sierpc zorganizowana przez Caritas parafii farnej, MOPS w Sierpcu we współpracy ze Szkolnym Klubem Wolontariatu  ZS nr 2.

     Część oficjalną rozpoczęła pani Hanna Wiktor – przewodnicząca sierpeckiego oddziału Caritas, która powitała wszystkie dzieci wraz z rodzicami i opiekunami oraz zaproszonych gości. Głos zabrał także ks. proboszcz Sławomir Zalewski, który w swojej refleksji stwierdził, iż ,,caritas” wypływająca z serca człowieka objawia się poprzez konkretne zachowania i czyny a wyrazem tego jest bycie razem właśnie podczas takich spotkań. Słowa podziękowania skierowano na ręce pani Aliny Olszewskiej dyrektor MOPS, ks.Łukasza Gacha opiekuna Caritas, wolontariuszy Zespołu Szkół nr 2 i ich opiekunów oraz pana Jarosława Żmijewskiego dyrektora CKiSZ, który jest gospodarzem choinkowych zabaw. Szczególne podziękowania popłynęły w stronę starosty sierpeckiego pana Mariusza Turalskiego, który obchodził w tym roku 15-lecie współpracy z Caritas. Na tę okoliczność otrzymał on dyplom UBI CARITAS wyrażający uznanie i wdzięczność  za wspieranie działalności wolontariackiej. Na zakończenie tej części wymieniono również sponsorów paczek oraz placówki, które zaangażowały się w zbiórkę maskotek.

     Z racji na żałobę narodową zrezygnowano z części artystycznej. Po przemówieniach oficjalnych wszyscy zebrani udali się na salę lustrzaną, gdzie zaśpiewano wspólnie kolędę, po czym wszyscy zatańczyli taniec z Mikołajem. Około 250 dzieci otrzymało podarunki oraz pluszaki. Chętni mieli możliwość pomalowania sobie twarzy i paznokci. O dobrą atmosferę dbali wolontariusze z Ekonomika wraz  z p. B.Krajewską, p.M.Gołębiewską oraz p. J.Watkowską. Pomimo tego, że nie odbyła się tradycyjna zabawa, spotkanie można uznać za udane.