KONKURS pt. ,,MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

W dniu 04 marca zostały wręczone nagrody zwycięzcom konkursu przeciwpożarowego ,,Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje szkolne. Najwięcej punktów zdobyły dwie uczennice:

  • Strupczewska Maja z klasy II LOS (I miejsce,),

  • Tarka Dominika z klasy I TG (II miejsce).

Konkurs sprawdzał wiadomości z zakresu ekologii, przepisów przeciwpożarowych, prawa, ochrony ludności, ratownictwa oraz zagadnień udzielania I pomocy. Do eliminacji powiatowych XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowała się Maja Strupczewska.

Gratulujemy i trzymamy kciuki

Organizatorzy: p. Mariola Przybyłowska i p. Edyta Wawrowska-Wójcik.

                                                 

Dnia 30 stycznia 2020 r. dyrektor ZS Nr 2 w Sierpcu Pani Magdalena Peda podpisała kolejne porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

Politechnika podejmuje się sprawowania patronatu nad Szkołą w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi, technicznymi i ekonomicznymi. Szkoła zapewnia Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom a także wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. 

W wyniku Porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. W ramach współpracy przewiduje się między innymi możliwość:

1. - korzystania z laboratoriów dydaktycznych Politechniki;

2. - korzystania - przede wszystkim przez uczniów szkol przygotowujących się do konkursów i            olimpiad z fizyki, matematyki, chemii, ekonomii – z konsultacji i pomocy merytorycznej i metodycznej pracowników naukowych i technicznych;

3. -  korzystania z organizowanych przez Politechnikę konferencji i warsztatów naukowych

4. - organizowania wspólnych wykładów, szkoleń i sympozjów dla uczniów w siedzibie Politechniki i Szkół;

5. - udział uczniów szkoły w pracach studenckich kół naukowych działających w Politechnice;

10. - udział uczniów szkoły w organizowanym Dniu Politechniki Warszawskiej.

                                                                

12 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Sierpcu odbyła się coroczna Wigilia szkolna. Oprócz społeczności szkolnej wzięli w niej udział zaproszeni goście: p. Bogusława Lewandowska Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia, p. Józef Mróz Przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Sierpcu, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji ks. kan. Sławomir Zalewski, p. Bronisława Walter przewodnicząca Rady Rodziców.

Spotkanie wigilijne rozpoczęto od części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klasy  II technik spedytor pod kierunkiem p. Anny Wróblewskiej. Pełne wzruszeń przedstawienie wprowadziło zebranych w świąteczny nastrój. Przy dzieleniu się opłatkiem złożono sobie wiele  serdecznych życzeń. W radosnej atmosferze uczestnicy wigilii smakowali wigilijne potrawy i śpiewali kolędy.