Już po raz piąty 10 września 2021 r. uczniowie sierpeckiego Ekonomika wyjeżdżają na miesięczny staż do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, Akcja nr 1 Kształcenie  i szkolenie zawodowe. W projekcie „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” bierze udział 44 uczniów klas II technikum uczących się w zawodach: technik rachunkowości, technik spedytor, technik organizacji turystyki i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W związku z wyjazdem od czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu rozpoczęły się zajęcia kulturowe z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego, przygotowujące młodzież do ww. wyjazdu. Równocześnie młodzież odbywa 25 – godzinny kurs języka angielskiego. Zajęcia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line.

Zajęcia z przygotowania kulturowego odbywają się w czterech grupach w ilości 12 godzin na grupę. Celem zajęć jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wyjazdu. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w hiszpańskiej kulturze, zwyczajów panujących w Hiszpanii, kuchni regionalnej, cech klimatu, atrakcji turystycznych, a także cen najważniejszych produktów. Przekazywane są im również informacje dotyczące historii, genezy powstania i instytucji Unii Europejskiej.

Ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów na nietypowe sytuacje mogące wynikać z różnic kulturowych pomiędzy Hiszpanią  a Polską. Omawiane są sposoby radzenia sobie w nietypowych okolicznościach, jakie mogą zaistnieć podczas wyjazdu, zasady pracy  w grupie, metody rozwiązywania konfliktów i oswajania stresu.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym omówione zostaną zasady bezpieczeństwa, numery telefonów alarmowych. Uczniowie poznają typowy dla regionu kanon zachowań oraz postawy interpersonalne w miejscu pracy. Uzyskana wiedza umożliwi im skuteczniejsze kształtowanie ścieżki rozwoju swojej edukacji oraz kariery poprzez wykorzystanie swojego potencjału oraz doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż młodzież uczestniczy również w lekcjach języka hiszpańskiego w ilości 30 godzin, podczas których mają możliwość poznania podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem ucznia i jego codziennymi czynnościami. Ma to im pomóc m.in. w przełamaniu bariery językowej, nabycie swobody komunikacyjnej w porozumiewaniu się zarówno u pracodawcy jak i podczas samego wyjazdu.

             

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)są dostępne na stronie :

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.

           

           

Ósmoklasisto dopasuj wybór do Siebie!

Wybierz przyjazny kierunek -Technik Organizacji Turystyki,

zobacz film  https://liblink.pl/4SUzMrO5rL