Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół Nr2  odbędzie się o godzinie 900 w sali gimnastycznej - pierwsze klasy.

             Pozostałe klasy spotykają się z wychowawcami w salach o godzinie 1000.

         

                                                 

                Już po raz piąty 10 września 2021 r. uczniowie sierpeckiego Ekonomika wyjeżdżają na miesięczny staż do Hiszpanii w ramach programu Erasmus+, Akcja nr 1 Kształcenie  i szkolenie zawodowe. W projekcie „Nowe doświadczenia zawodowe dla uczniów Ekonomika” bierze udział 44 uczniów klas II technikum uczących się w zawodach: technik rachunkowości, technik spedytor, technik organizacji turystyki i technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

W związku z wyjazdem od czerwca 2021 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu rozpoczęły się zajęcia kulturowe z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego, przygotowujące młodzież do ww. wyjazdu. Równocześnie młodzież odbywa 25 – godzinny kurs języka angielskiego. Zajęcia odbywają się zarówno w formie stacjonarnej, jak i on-line.

Zajęcia z przygotowania kulturowego odbywają się w czterech grupach w ilości 12 godzin na grupę. Celem zajęć jak najlepsze przygotowanie młodzieży do wyjazdu. Uczniowie zdobywają wiedzę na temat funkcjonowania w hiszpańskiej kulturze, zwyczajów panujących w Hiszpanii, kuchni regionalnej, cech klimatu, atrakcji turystycznych, a także cen najważniejszych produktów. Przekazywane są im również informacje dotyczące historii, genezy powstania i instytucji Unii Europejskiej.

Ważnym elementem zajęć jest przygotowanie uczniów na nietypowe sytuacje mogące wynikać z różnic kulturowych pomiędzy Hiszpanią  a Polską. Omawiane są sposoby radzenia sobie w nietypowych okolicznościach, jakie mogą zaistnieć podczas wyjazdu, zasady pracy  w grupie, metody rozwiązywania konfliktów i oswajania stresu.

Podczas zajęć z doradcą zawodowym omówione zostaną zasady bezpieczeństwa, numery telefonów alarmowych. Uczniowie poznają typowy dla regionu kanon zachowań oraz postawy interpersonalne w miejscu pracy. Uzyskana wiedza umożliwi im skuteczniejsze kształtowanie ścieżki rozwoju swojej edukacji oraz kariery poprzez wykorzystanie swojego potencjału oraz doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektu.

W ramach przygotowań do wyjazdu na staż młodzież uczestniczy również w lekcjach języka hiszpańskiego w ilości 30 godzin, podczas których mają możliwość poznania podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem ucznia i jego codziennymi czynnościami. Ma to im pomóc m.in. w przełamaniu bariery językowej, nabycie swobody komunikacyjnej w porozumiewaniu się zarówno u pracodawcy jak i podczas samego wyjazdu.

             

Informujemy, że wszystkie materiały dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (formuła 2012, 2017 i 2019)są dostępne na stronie :

https://www.testy.egzaminzawodowy.info

W serwisie dostępne są testy pisemne, arkusze praktyczne, oraz przykładowe rozwiązania opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Baza materiałów jest na bieżąco aktualizowana.

Dostęp do materiałów jest BEZPŁATNY.