8 marca 2020 r. grupa 44 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Sierpcu wraz z opiekunami wyjechało na 4-tygodniowe staże zagraniczne do Marbelli w Hiszpanii w ramach projektu „Z Ekonomikiem w szeroki świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+, Akcja: Mobilność edukacyjna, Mobilność osób uczących się i pracowników, Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

W projekcie uczestniczyli uczniowie drugich klas technikum kształcący się w zawodach: technik ekonomista, technik obsługi turystycznej, technik spedytor oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej.

Przed wyjazdem młodzież uczestniczyła w zajęciach przygotowania kulturowego z elementami pedagogicznymi oraz języka hiszpańskiego. W trakcie odbywania staży uczniowie poznali  funkcjonowanie zagranicznych firm i uczyli się praktycznych umiejętności zawodowych ale też samodzielności, odpowiedzialności oraz podnosili znajomość języków obcych. Partner zagraniczny oprócz zorganizowania miejsc odbywania staży przygotował na miejscu bogaty program kulturowy. W czasie wolnym młodzież odbyła jednodniową wycieczkę do miejscowości Ronda, gdzie mogła zwiedzić PuenteNuevo (Nowy Most), CasasColgadas czyli kamienice po obu stronach wąwozu El Tajo oraz kolegiatę Santa Maria la Mayor, powstałą z przebudowy w XV wieku dawnego meczetu. W czasie pierwszego tygodnia pobytu młodzież po południu zwiedzała Marbellę i poznawała kulturę Hiszpanii.

 Praktyki w HiszpaniiShow Gallery