Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

                                                 

Dnia 30 stycznia 2020 r. dyrektor ZS Nr 2 w Sierpcu Pani Magdalena Peda podpisała kolejne porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską Filią w Płocku, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Filii w Płocku.

Politechnika podejmuje się sprawowania patronatu nad Szkołą w zakresie propagowania i rozwijania wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi, technicznymi i ekonomicznymi. Szkoła zapewnia Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, działalności dydaktycznej i naukowej, działalności promocyjnej nauczycielom i uczniom a także wspierać będzie Politechnikę w propagowaniu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych w Płocku i regionie północnego Mazowsza.

W ramach porozumienia Politechnika wspierać będzie Szkołę w nauczaniu przedmiotów ścisłych, technicznych i ekonomicznych w szczególności dotyczących nauk matematycznych, fizycznych, chemicznych i ekonomicznych. Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych. 

W wyniku Porozumienia Politechnika ułatwi nauczycielom i uczniom korzystanie z potencjału organizacyjnego, bazy naukowej i doświadczeń dydaktycznych. W ramach współpracy przewiduje się między innymi możliwość:

1. - korzystania z laboratoriów dydaktycznych Politechniki;

2. - korzystania - przede wszystkim przez uczniów szkol przygotowujących się do konkursów i            olimpiad z fizyki, matematyki, chemii, ekonomii – z konsultacji i pomocy merytorycznej i metodycznej pracowników naukowych i technicznych;

3. -  korzystania z organizowanych przez Politechnikę konferencji i warsztatów naukowych

4. - organizowania wspólnych wykładów, szkoleń i sympozjów dla uczniów w siedzibie Politechniki i Szkół;

5. - udział uczniów szkoły w pracach studenckich kół naukowych działających w Politechnice;

10. - udział uczniów szkoły w organizowanym Dniu Politechniki Warszawskiej.