Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

NASZA SZKOŁA

Uczniów z sierpeckiego Ekonomika Hiszpania gościła już po raz trzeci. Z okazji podsumowania Projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” odbyła się konferencja, w której wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, dyrektorzy szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych oraz pracodawcy współpracujący ze szkołą przy realizacji praktyk zawodowych.

Konferencja poświęcona była podsumowaniu Projektu „Z Ekonomikiem w europejską przygodę” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Ww. Projekt już po raz trzeci realizowany był w Zespole Szkół Nr 2 w Sierpcu. Kwota dofinansowania Projektu wyniosła 513 048,31 zł, z czego 20% zabezpieczył Powiat Sierpecki. Organizacją partnerską w projekcie była hiszpańska firma Europroyectos Erasmus Plus. W ramach projektu uczniom zostało sfinansowane: przelot samolotem, transfer na lotnisko, zakwaterowanie           w hostelach wraz z całodziennym wyżywieniem, ubezpieczenie uczestników projektu, kieszonkowe dla uczniów. W Projekcie uczestniczyło  44 uczniów szkoły uczących się w zawodach:

- technik ekonomista  

- technik obsługi turystycznej

- technik spedytor

- technik cyfrowych procesów graficznych

- technik grafiki i poligrafii cyfrowej

oraz 8 nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami podczas odbywania stażu od 18 marca do 12 kwietnia 2019 r. w  hiszpańskim mieście Granada. Przed wyjazdem na staż zorganizowano dla uczniów zajęcia z języka hiszpańskiego w ilości 22 godzin oraz przygotowania pedagogiczno - kulturowego w ilości 6 godzin, które odbywały się w szkole. Oprócz przygotowania w Polsce partner zagraniczny zorganizował bogaty program kulturowy, w tym 1-dniowe wycieczki do Cordoby, Malagi i Salobreñy.

Głównymi celami projektu było:

- dostosowanie kształcenia praktycznego do potrzeb europejskiego rynku pracy,

- podniesienie jakości kształcenia w szkole,

- rozwijanie chęci do nauki języków obcych,

- podniesienie mobilności uczniów,

- rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Uczniowie podczas odbywania staży zagranicznych zapoznali się ze strukturą pracy i zasadami działania zagranicznego przedsiębiorstwa, nabyli nowe doświadczenie życiowe, a także podnieśli swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne oraz kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim – głównym językiem stażu. Poznali również kulturę Hiszpanii i podstawowe słownictwo hiszpańskie.

Na konferencji uczestnicy stażu otrzymali certyfikaty w języku polskim i języku angielskim potwierdzające wykonane zadania i nabyte umiejętności podpisane przez pracodawcę, u którego odbywał się staż. Uczestnik stażu otrzymał również Certyfikat Europass – Mobilność wydany w języku polskim i języku angielskim wystawiony wspólnie przez szkołę i partnera zagranicznego, a potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass oraz Certyfikat zaświadczający uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego i przygotowaniu pedagogiczno – kulturowym.

W czasie konferencji została wręczona także nagroda za najlepsze zdjęcie z praktyk w Hiszpanii. Konkurs skierowany był do uczniów, którzy brali udział w projekcie. Jury konkursowe w składzie: p. Monika Kędzierska – wicedyrektor szkoły, p. Małgorzata Opalska – nauczyciel przedmiotów graficznych, p. Ewelina Lewandowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego przyznało nagrodę Agnieszce Cichorek.

Przedstawiciele uczniów odbywających praktyki podczas konferencji opowiedzieli o swoich doświadczeniach w Hiszpanii i umiejętnościach zdobytych w czasie realizacji staży. Z sentymentem wspominali miesięczny pobyt i polecali innym podobny wyjazd za rok.

Uroczystość otworzyli i zamknęli młodzi tancerze Julia Olkowicz i Remigiusz Zelmański, którzy wystąpili w tańcach paso doble i latynoamerykańskich.

Pani dyrektor Magdalena Peda podziękowała wszystkim, którzy pomogli w realizacji projektu: władzom powiatowym, pani Katarzynie Dąbrowskiej – koordynator Projektu, panu Krzysztofowi Sobieckiemu – Skarbnikowi Powiatu Sierpeckiego i pani Marcie Witte – księgowej obsługującej Projekt; nauczycielom, którzy opiekowali się uczniami podczas odbywania stażu: p. Anecie Kaczyńskiej, p. Iwonie Kątowskiej, p. Justynie Kratkowskiej – Dul,  p. Marcie Mańkowskiej, p. Marcie Rokickiej, p. Aleksandrze Sawickiej, p. Edycie Telesiewicz i p. Dariuszowi Zielińskiemu.

Dyrekcja szkoły z radością poinformowała, że Zespół Szkół nr 2 w Sierpcu po raz czwarty otrzymał dofinansowanie na kolejny projekt „Z Ekonomikiem w szeroki świat” w ramach programu Erasmus+,  który będzie realizowany od 1 września 2019 r.

_DSC2238
_DSC2238
_DSC2246
_DSC2246
_DSC2247
_DSC2247
_DSC2248
_DSC2248
_DSC2249
_DSC2249
_DSC2252
_DSC2252
_DSC2254
_DSC2254
_DSC2255
_DSC2255
_DSC2256
_DSC2256
_DSC2257
_DSC2257
_DSC2258
_DSC2258
_DSC2260
_DSC2260
_DSC2261
_DSC2261
_DSC2262
_DSC2262
_DSC2276
_DSC2276
_DSC2277
_DSC2277
_DSC2278
_DSC2278
_DSC2282
_DSC2282
_DSC2284
_DSC2284
_DSC2285
_DSC2285
_DSC2287
_DSC2287
_DSC2290
_DSC2290
_DSC2294
_DSC2294
_DSC2296
_DSC2296
KE
KE
_DSC2150
_DSC2150
_DSC2153
_DSC2153
_DSC2155
_DSC2155
_DSC2156
_DSC2156
_DSC2157
_DSC2157
_DSC2158
_DSC2158
_DSC2159
_DSC2159
_DSC2160
_DSC2160
_DSC2161
_DSC2161
_DSC2162
_DSC2162
_DSC2167
_DSC2167
_DSC2169
_DSC2169
_DSC2171
_DSC2171
_DSC2172
_DSC2172
_DSC2174
_DSC2174
_DSC2176
_DSC2176
_DSC2177
_DSC2177
_DSC2178
_DSC2178
_DSC2179
_DSC2179
_DSC2180
_DSC2180
_DSC2181
_DSC2181
_DSC2182
_DSC2182
_DSC2183
_DSC2183
_DSC2185
_DSC2185
_DSC2186
_DSC2186
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50