III Olimpiada Wiedzy o Turystyce

           27 listopada 2015 r. został rozstrzygnięty szkolny etap eliminacji Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii Miast i Turyzmu. Olimpiada organizowana jest we współpracy  z przedstawicielami branży turystycznej i organizacjami turystycznymi .

Do etapu okręgowego zakwalifikowały się uczennice klasy IV technikum obsługi turystycznej : Katarzyna Wiączek i Aneta Kozak . Nauczycielem przygotowującym uczennice do olimpiady jest Pani Edyta Wawrowska – Wójcik.

Celem olimpiady jest rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań turystyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych objętych podstawą programową kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej, zatwierdzonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Ponadto rozwijanie zainteresowań turystyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych a także zapoznanie z innowacyjnymi rozwiązaniami stosowanymi w sektorze usług turystycznych. Udział   w olimpiadzie przyczynia się do kształtowania wzorców wychowawczych i pobudzania ambicji zawodowych .Motywuje również uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach turystycznych szkół wyższych.